Slovensko šolstvo: Več prilagoditev potrebnih pri informacijskih vsebinah

A. Č.
Foto: Jure Eržen/Delo

Slovenski osnovnošolci so v zadnjih letih nizali slabe rezultate na področju računalniške in informacijske pismenosti.

O tem je bilo veliko povedanega, med drugim to, da je treba uvesti obvezni predmet, ki bi te rezultate izboljšal. Vendar če pogledamo v druge države, ugotovimo, da tak pristop ni nujno najboljša rešitev. Z višjimi dosežki na področju računalniške in informacijske pismenosti je namreč bolj povezana količina dela, ki se v tehnološko bogatih okoljih opravi pri vseh predmetih, in ne uvedba posameznega predmeta.

Ne glede na to se nekatere države odločajo za umestitev rednega predmeta informatike v osnovne šole; tak primer je Hrvaška, ki je to storila z letošnjim šolskim letom. V Sloveniji je trenutno oblikovana strokovna delovna skupina za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol (RINOS), ki bo do konca leta predstavila svoje ugotovitve. Na njihovi podlagi bo ministrstvo snovalo ukrepe za uvedbo informacijskih vsebin v osnovne in srednje šole ter vrtce. Je pa na nekaterih šolah računalniško mišljenje in programiranje vključeno že zdaj.

Več iz rubrike