Sloveniji opomin glede pranja denarja, ponarejanja in zaščite evra

Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Slovenija je od Evropske komisije dobila uradni opomin, ker v svojo zakonodajo ni pravilno prenesla četrte direktive o preprečevanju pranja denarja. Poleg tega komisija Slovenijo opozarja na potrebo po sprejetju ukrepov, ki obsojenim osebam preprečujejo, da bi bili na vodstvenem položaju.

Sloveniji je prejela opomin tudi zaradi nepravilne uporabe pravil EU o zaščiti evra in drugih valut pred ponarejanjem. Med drugim namreč ni pravilno prenesla določb direktive, ki se nanašajo na inkriminacijo uvoza, izvoza, prevoza ali prejema ponarejenega denarja. Slovenska zakonodaja nima učinkovitih ukrepov za preiskovanje in pregon nekaterih kaznivih dejanj, določenih v direktivi, še opozarja komisija.Uradno jo je tudi opomnila, naj Slovenija zagotovi, da lahko na podlagi svoje zakonodaje vse kategorije fizičnih in pravnih oseb iz direktive o okoljski odgovornosti zahtevajo, da pristojni organ sprejme sanacijske ukrepe za okoljsko škodo. Direktiva navaja, da se lahko okoljska škoda prepreči ali sanira med drugim tudi s priznanjem pravice fizičnim in pravnim osebam, da zahtevajo, da pristojni organ odloči o (preventivnih in) sanacijskih ukrepih, ki jih mora sprejeti odgovorni izvajalec, je pojasnila komisija.
FOTO: Darrin Zammit Lupi / REUTERS 
FOTO: Darrin Zammit Lupi / REUTERS 

Evropska komisija je Sloveniji poslala še obrazloženo mnenje, ker ukrepov, sprejetih za izvajanje spremenjene direktive o pravicah delničarjev, ni sporočila v celoti. Dolgoročno vključevanje delničarjev v družbe, v katere vlagajo, je bistveno za zagotovitev, da so družbe dolgoročno dobro upravljane in trajnostne, je opozorila.

Za odgovor na uradni opomin glede pranja denarja ima Slovenija dva meseca časa, za preostala uradna opomina in obrazloženo mnenje pa tri.

Več iz rubrike