Slovenija podprla predlog za ureditev trga kriptoimetij

Evropska komisija je 24. 9. 2020 v okviru Paketa za digitalne finance, sprejela predlog uredbe o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937. Slednjemu je prikimala tudi Slovenija.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je soglasno sprejela mnenje, da podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937.
 
Slovenija namreč pozdravlja prizadevanja za ureditev trga kriptoimetij in spodbujanje inovacij v finančnem sektorju, zato tudi podpira sprejem predloga uredbe o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937, v sklopu katere bodo določena enotna pravila za izdajatelje kriptoimetij in ponudnike storitev v zvezi s kriptoimetji.
 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
S sprejetjem predloga uredbe se bodo po celotni EU poenoteno premostile razlike, ki danes povzročajo razdrobljenost trga, je navedeno v predlogu. Usklajeni postopki naj bi med drugim zmanjšali zapletenost poslovanja in s tem pripomogli k znižanju stroškov poslovanja obstoječih podjetji, hkrati pa bo tem podjetjem in vstopajočim konkurentom omogočen neoviran dostop do notranjega trga in pravna varnost, ki je potrebna za spodbujanje odgovornega inoviranja na trgu kriptoimetij.
 
Z uredbo si EU prizadeva zagotoviti tudi ustrezno raven zaščite vlagateljev v kriptoimetja in jasno razumevanje njihovih pravic, hkrati pa pripomoči k ustreznemu upravljanju sistemskih in kibernetskih tveganj, povezanih z izdajo in opravljanjem storitev v zvezi s kriptoimetji, ter tako pozitivno vplivati na finančno stabilnost EU.
 
Slovenija si prizadeva za sprejem uredbe zaradi njene tesne povezanosti z uredbo pilotne ureditve za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT). Uredbi bosta prispevali k povečanju uporabe tehnologije razpršene evidence na finančnem področju ter med drugim omogočili učinkovitejše zbiranje sredstev za poslovanje podjetij in izvajanje plačilnih in drugih finančnih storitev, menijo na vladi.
 
S podpiranjem obeh uredb se Slovenija zavzema za nadaljnje omogočanje konkurence, podpiranje inovacij in zmanjševanje tveganj na področju digitalnih finančnih storitev. Člani Komisije zavzemanje Slovenije podpirajo.

Poglavitne rešitve in cilji predloga

 
Predlog Komisije zajema kriptoimetja, ki ne spadajo v okvir veljavne zakonodaje EU o finančnih storitvah in e-denarne žetone ter ima štiri splošne in povezane cilje:
 
1.         Zagotoviti pravno varnost
 
Za razvoj trgov kriptoimetij v EU je potreben trden pravni okvir, ki bo jasno opredelil regulativno obravnavo vseh kriptoimetij, ki niso zajeta v veljavni zakonodaji o finančnih storitvah.
 
2.         Podpreti inovacije
 
Za spodbujanje razvoja kriptoimetij in širše uporabe tehnologije razpršene evidence je treba vzpostaviti varen in sorazmeren okvir, ki bo podpiral inovacije in pošteno konkurenco.
 
3.         Zagotoviti varstvo potrošnikov in vlagateljev ter celovitost trga
 
Zagotoviti ustrezno raven varstva potrošnikov in vlagateljev ter celovitost trga, saj so kriptoimetja, ki niso zajeta v veljavni zakonodaji o finančnih storitvah, povezana s številnimi tveganji, značilnimi za finančne instrumente.
 
4.         Zagotoviti finančno stabilnost
 
Kriptoimetja se nenehno razvijajo. Nekatera imajo precej omejen obseg in uporabo, medtem ko druga, kot je nastajajoča kategorija t. i. stabilnih kovancev, lahko postanejo splošno sprejeta in sistemsko pomembna. Ta predlog vključuje zaščitne ukrepe za obravnavo morebitnih tveganj za finančno stabilnost in denarno politiko, ki bi lahko nastala zaradi stabilnih kovancev.
 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Namen tega predloga je zagotoviti pravno varnost za kriptoimetja, ki niso zajeta v veljavni zakonodaji EU o finančnih storitvah, in vzpostaviti enotna pravila za ponudnike storitev v zvezi s kriptoimetji in izdajatelje kriptoimetij na ravni EU. Predlagana uredba bo nadomestila obstoječe nacionalne okvire za kriptoimetja, ki niso zajeta v veljavni zakonodaji EU o finančnih storitvah, in določila posebna pravila za stabilne kovance, ki so sorodni e-denarju.        
 

Ocena vplivov in posledic predloga

 
S predlogom uredbe o trgih kriptoimetij naj bi se zagotovil regulatorni okvir za inovacije na področju finančnih storitev, ki ne bi oviral uporabe novih tehnologij. Nova regulatorna ureditev bi zmanjšala zapletenost, pa tudi finančno in upravno breme za vse deležnike.
 
Predlog uredbe določa usklajene zahteve za izdajatelje, ki želijo ponujati svoja kriptoimetja po vsej EU, in ponudnike storitev v zvezi s kriptomeriji, ki želijo zaprositi za dovoljenje za opravljanje svojih storitev na enotnem trgu. 

Več iz rubrike

Težave lahko pospešijo prenos podjetja na novo generacijo

Družinska podjetja so pogosto ujeta v poslovni vzorec ustanoviteljev, dokler se zaradi premalo premišljenih odločitev ne soočijo s finančnim problemom.

Bruselj nam priporoča ukrepe za večjo konkurenčnost

Evropska komisija napovedala postopek presežnega primanjkljaja proti sedmim članicam Unije, Sloveniji pa poslala nekaj nasvetov in fiskalnih opozoril.

Visok letni poračun kmalu stvar preteklosti?

Energetska industrija se hitro razvija, s čimer se povečujejo tudi možnosti za trajnostno pridobivanje električne energije in večje prihranke.

Prebiti vsi predori na trasi drugega tira

Zdaj v predorih sledi izvedba stopnice, talnega oboka, hidroizolacije, notranjega oboka in drugih del, ki so deloma potekala sočasno z izkopnimi deli.