Podjetja pričakujejo padec cen poslovnih nepremičnin

Podjetja v Sloveniji v povprečju pričakujejo, da se bodo prodajne cene poslovnih nepremičnin letos znižale za okoli devet odstotkov, cene najema pa za okoli osem odstotkov, je pokazala anketa GZS.
Fotografija: V začetku leta še rast cen nepremičnin, jesni se že pričakuje padec. FOTO: Kevin Coombs / REUTERS
Odpri galerijo
V začetku leta še rast cen nepremičnin, jesni se že pričakuje padec. FOTO: Kevin Coombs / REUTERS

Kot smo poročali v prispevku »V začetku leta še rast cen nepremičnin, jesni se že pričakuje padec«, so se v Sloveniji v prvih treh mesecih nepremičnine v povprečju podražile za dober odstotek. Že zdaj se beleži manjša prodaje, jeseni pa sledi še padec cen.

Slednje potrjujejo tudi rezultati nedavne ankete, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) skupaj s podjetjem NAI Significa izvedla med 20. majem in 15. junijem, sodelovalo pa je 272 podjetij iz predelovalnih in storitvenih dejavnosti.

Med vprašanimi jih 74 odstotkov pričakuje, da se bodo prodajne cene poslovnih nepremičnin letos znižale. V povprečju ocenjujejo, da bo padec 9,1-odstoten. Pri tem jih 63 odstotkov pričakuje padec za med pet in 10 odstotkov, 18 odstotkov vprašanih pa padec za med 15 in 25 odstotkov. 17 odstotkov anketiranih pričakuje, da se cene ne bodo spremenile, dva odstotka pa jih pričakuje petodstotno rast.

Glede najemnin jih 73 odstotkov pričakuje, da se bodo cene najema znižale, in sicer v povprečju pričakujejo 7,9-odstoten padec. Pri tem jih več kot tri četrtine pričakuje znižanje za pet do 10 odstotkov in 17 odstotkov znižanje za 15 do 25 odstotkov. 22 odstotkov vprašanih sprememb ne pričakuje, pet odstotkov pa jih pričakuje rast za pet do 15 odstotkov.Sicer 65 odstotkov vprašanih podjetij posluje v lastnih prostorih, 21 odstotkov prostore najema, 13 odstotkov pa jih kombinira najem in lastništvo poslovnih prostorov. 24 odstotkov vprašanih lastne prostore oddaja tudi v najem.

Načrti podjetij glede poslovnih prostorov se zaradi epidemije pri večini niso spremenili. Pred izbruhom epidemije je za leto 2020 in 2021 35 odstotkov vprašanih načrtovalo spremembo velikosti poslovnih prostorov, večinoma so načrtovali širitev.

65 odstotkov vprašanih podjetij posluje v lastnih prostorih, 21 odstotkov prostore najema, 13 odstotkov pa jih kombinira najem in lastništvo poslovnih prostorov. 24 odstotkov vprašanih lastne prostore oddaja tudi v najem. FOTO: ALEŠ ČERNIVEC/Delo
65 odstotkov vprašanih podjetij posluje v lastnih prostorih, 21 odstotkov prostore najema, 13 odstotkov pa jih kombinira najem in lastništvo poslovnih prostorov. 24 odstotkov vprašanih lastne prostore oddaja tudi v najem. FOTO: ALEŠ ČERNIVEC/Delo
Kljub epidemiji in napovedanemu krčenju gospodarstva 58 odstotkov vprašanih ni spremenilo svojih načrtov v zvezi s poslovnimi prostori. 37 odstotkov anketiranih podjetij se bo kljub epidemiji širilo, vendar bo širitev manjša od predvidene. Pet odstotkov pa jih predvideva, da bodo trenutne prostore krčili bolj, kot so načrtovali.

67 odstotkov podjetij v prihodnjem letu ne načrtuje prodaje ali oddaje lastnih nepremičnin, kar po mnenju GZS »nakazuje, da epidemije po vsej verjetnosti ne bo bistveno vplivala na obseg poslovnih prostorov in s tem na trg nepremičnin«.

Od sodelujočih je le eno podjetje odgovorilo, da bi svojo nepremičnino prodalo za vsako ceno, in le eno, da bi nepremičnino oddalo za vsako ceno. Od podjetij, ki bi nepremičnino prodala, bi jih pet odstotkov to storilo le, če bi bila ponujena cena res visoka. Ostala bi nepremičnino prodala ali oddala po tržni ceni.

V prihodnjem letu 26 odstotkov vprašanih načrtuje, da bodo kupili ali najeli kakšno poslovno nepremičnino. Pri tem bi le po štirje odstotki anketiranih nepremičnino kupili ali najeli po tržni ceni, ostala bi se za to odločila le, če bi bila cena oziroma najemnina res nizka. Strokovnjaka za izvedbo nepremičninskega posla bi najelo 37 odstotkov vprašanih.

Več iz rubrike