Plin in elektrika: ste tudi Vi upravičeni do 40 milijonov pomoči

Država bo sofinancirala vsaj 30 odstotkov upravičenih stroškov zvišanj cen elektrike in plina zaradi vse večje draginje
Fotografija: Minister predvideva, da bo vloge poslalo okoli 5000 podjetij, saj so nekatera mala in srednja podjetja naslovili že z regulacijo cen elektrike in plina ter s predlaganim znižanjem DDV na energente.
Odpri galerijo
Minister predvideva, da bo vloge poslalo okoli 5000 podjetij, saj so nekatera mala in srednja podjetja naslovili že z regulacijo cen elektrike in plina ter s predlaganim znižanjem DDV na energente.

Na kratko:

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 odstotkov stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021, izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022.

Vlada zaradi energetske draginje s 40-milijonskim paketom pomoči gospodarstvu

Vlada je v luči podražitev energije potrdila besedilo predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen elektrike in plina. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana gre za prvi korak pomoči podjetjem, do sredine marca prihodnje leto bo izplačanih za 40 milijonov evrov pomoči.

image_alt
500-odstotno zvišanje cen elektrike

Han je novinarjem po seji vlade povedal, da so se v zakonskem predlogu, ki ga bo obravnaval tudi Ekonomsko-socialni svet in je obenem usklajen z Evropsko komisijo, pri opredelitvi pomoči naslonili na enačbo, ki jo je v okviru začasnega okvirja za krizno državno pomoč zaradi vojne v Ukrajini in njenih posledic na trge energije in surovin predvidela Evropska komisija.

Gospodarstvu bo tako država pomagala s subvencioniranjem najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov, če so cene energije zrasle vsaj za dvakratnik povprečja v preteklem letu.

Oblike pomoči, ki jih predvideva zakon in kdo je upravičenec

Upravičenci do pomoči po predlogu zakona so pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale do 1. decembra 2021. Izvzeti so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in ribištvom. Poleg tega upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in ne sme imeti predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 evrov. Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah.

Predvidene so tri vrste pomoči iz omenjenega okvirja. Ena je pomoč v maksimalni višini 500.000 evrov, ena pa v višini maksimalno dva milijona evrov, pri čemer je pri obeh navzgor omejena pri 30 odstotkih stroškov. Tretja oblika pa prav tako predvideva največ dva milijona evrov na podjetje, namenjena pa je energetsko intenzivnim družbam in lahko pokrije do 70 odstotkov stroškov. Ta podjetja bodo ob vsaj 100-odstotnem povišanju stroškov morala izkazovati tudi izgubo iz poslovanja.

Do konca leta bodo po Hanovih besedah iz sredstev na postavki ministrstva za gospodarstvo izplačali 20 milijonov evrov, v prihodnjem letu do 15. marca pa še 20 milijonov. Vloge bo javni agenciji Spirit Slovenija treba oddati do 15. novembra prek posebne aplikacije. Podrobnosti bodo gospodarstvu še predstavili. Treba bo ponuditi tudi dokazila v obliki računov za energijo od 1. julija do konca leta.

image_alt
Nad COVID-19 s cepivom proti tuberkulozi!

Ukrep je po Hanovih besedah usklajen z gospodarskimi zbornicami, ki so s hitrim posredovanjem države zadovoljne, čeprav gospodarstvo pričakuje še bistveno več. A država je s sredstvi omejena, je opozoril minister. Predvideva, da bo vloge poslalo okoli 5000 podjetij, saj so nekatera mala in srednja podjetja naslovili že z regulacijo cen elektrike in plina ter s predlaganim znižanjem DDV na energente.

Se pa zaveda, da bodo prihodnje leto težave glede na trenutne rekordne cene elektrike in plina na trgih še precej večje, zato gre po njegovih besedah za prvi korak. Bo morala biti pa država po Hanovih navedbah zelo aktivna, da bo Evropska komisija začasni okvir državnih pomoči podaljšala tudi v 2023. Za to se bo zavzel pri ministrskih kolegih v EU. "Bistveno je, da bo okolje za gospodarstvo predvidljivo in da bi ga lahko naslednje leto ponovili, če bo prijel," je strnil Han.

Podjetja sicer po njegovih besedah že opuščajo porabo plina in prehajajo na alternativne energente. Tudi o porabi elektrike se tako v javnem kot zasebnem sektorju razmišlja drugače in podjetja zmanjšujejo porabo, dokler jim trg to omogoča. Morda bo kriza omogočila tudi, da bomo pri zelenem prehodu končno prešli od besed k dejanjem, je še dejal minister.

Več iz rubrike