Hude in dolgotrajne posledice za slovensko gospodarstvo

Medtem kot približno četrtina prebivalcev Slovenije ne pričakuje, da bodo imeli zaradi epidemije covida-19 osebno kakšne večje finančne posledice, jih kar 85 odstotkov pričakuje resne gospodarske posledice za Slovenijo.
Fotografija: FOTO: Pressmaster / Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Pressmaster / Shutterstock

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana so ugotavljali, kakšna so pričakovanja prebivalcev Slovenije glede njihove finančne prihodnosti ter gospodarske prihodnosti države, pa tudi, kdaj pričakujejo, da se bodo negativne posledice epidemije prenehale kazati na slovenskem gospodarstvu.

GRAF 1: Če pomislite na posledice izbruha bolezni COVID-19, nam povejte, ali se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama.
GRAF 1: Če pomislite na posledice izbruha bolezni COVID-19, nam povejte, ali se strinjate ali ne strinjate z naslednjima trditvama.

Že na prvi pogled je jasno, da so glede svoje finančne prihodnosti prebivalci Slovenije bolj optimistični, kot glede splošnega gospodarskega stanja v državi. Štirje od desetih vprašanih so mnenja, da bo imel izbruh covida-19 resne finančne posledice zanje osebno, medtem ko se s to trditvijo (sploh) ne strinja kar 27 odstotkov vprašanih.Po drugi strani je situacija povsem drugačna, ko jih povprašamo po gospodarskem stanju države. Tu se kar 85 odstotkov (popolnoma) strinja, da bo imel izbruh covida-19 resne gospodarske posledice za Slovenijo, (sploh) pa se s to trditvijo ne strinja le 5 odstotkov vprašanih.

Seveda je ob podrobnih analizah mogoče opaziti prekrivanje tistih, ki imajo na celotno situacijo negativen pogled – kar 97 odstotkov tistih, ki pričakujejo resne finančne posledice zanje osebno, pričakuje tudi resne gospodarske posledice za državo.
GRAF 2: Kdaj si bo po vašem mnenju slovensko gospodarstvo opomoglo od negativnih vplivov koronavirusa?
GRAF 2: Kdaj si bo po vašem mnenju slovensko gospodarstvo opomoglo od negativnih vplivov koronavirusa?

 
Le 18 odstotkov vprašanih meni, da si bo slovensko gospodarstvo od negativnih vplivov epidemije opomoglo letos ali v prihodnjem letu, preostali pa so mnenja, da bo proces trajal dlje. Nekaj več kot četrtina jih pravi, da se bo to zgodilo v letu 2022, kar tretjina pa, da se bo to zgodilo šele v letu 2023 ali celo kasneje. Dobra desetina slovenskih prebivalcev je resničnih pesimistov, ki menijo, da si slovensko gospodarstvo ne bo opomoglo nikoli. Med slednjimi so statistično značilno nadpovprečno zastopani tisti, ki pričakujejo resne finančne posledice zanje osebno.

*Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 9. in 10. julijem 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 506 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. 

Več iz rubrike