GZS poziva: Gospodarstvo potrebuje nov paket protikoronskih ukrepov

Nujno bi bilo sprejeti nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu PKP 9.
Fotografija: Gospodarstvo pričakuje nov paket protikoronskih ukrepov / FOTO: Delo
Odpri galerijo
Gospodarstvo pričakuje nov paket protikoronskih ukrepov / FOTO: Delo

Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da bi bilo treba sprejeti nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu PKP9. Ta naj bi obsegal podaljšanje dosedanjih uspešnih ukrepov in dodatne ukrepe za pomoč pri premagovanju zahtevnih razmer.
 

Podaljšanje in izboljšanje obstoječih ukrepov


Gospodarstvo še vedno trpi zaradi posledic epidemije. Na Gospodarski zbornici zato opozarjajo, da je treba podaljšati in do določene mere spremeniti nekatere obstoječe ukrepe, kot so čakanje na delo, skrajšani delovni čas, povračilo nekritih fiksnih stroškov, temeljni dohodek ter kritje stroškov karantene in odsotnosti zaradi višje sile.

Prav tako bi bilo treba podaljšati ukrepe, ki se nanašajo na oteženo likvidnostno situacijo v prizadetem delu gospodarstva. Gre za moratorije na kredite in poroštvo sheme za nova posojila.

FOTO: Delo
FOTO: Delo
Nekatere v preteklosti že sprejete ukrepe bi bilo treba, po mnenju GZS, izboljšati. Črtati bi bilo treba omejitve zneska na zaposlenega pri povračilu nekritih fiksnih stroškov ter upoštevati specifičnost velikega števila podjetij, ki opravljajo več kot le eno dejavnost. Predlagajo poenostavitev poroštvene sheme pri posojilih manjše vrednosti, s čimer bi se podprlo likvidnost malih in srednje velikih podjetij.

Z ukrepi je treba pomagati gospodarstvu kot celoti s poudarkom na gostinstvu, turizmu, industriji srečanj in s tem povezanimi dejavnostmi. Sem spada podaljšanje veljavnosti koriščenja turističnih bonov, katere bi bilo smiselno razširiti na več sektorjev; na kulturne in športno - rekreativne dejavnosti ter na industrijo srečanj. Smiselno bi bilo zasnovati shemo kritja škode zaradi odpisa zalog, ki jim je potekel rok trajanja v HORECA verigi.
 

Vključitev novih ukrepov


Nekatere ukrepe bi bilo treba po mnenju GZS na novo vključiti v naslednji protikoronski paket. Sem spada povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so morali zaradi ukrepov prekiniti s poslovanjem ali zmanjšati njegov obseg, zaradi česar so utrpela 20 odstotkov izgube prihodkov od prodaje glede na prejšnje leto.

Do podaljšanja subvencij za prejemnike minimalne plače, odloga in pomoči pri izplačilu regresa ter pomoči podjetjem pri nakupu zaščitne opreme in izvajanju testiranj bi morale biti po mnenju GZS deležne vse dejavnosti.


Pri GZS vidijo kot nujne tudi ukrepe, prek katerih bo ohranjena in spodbujena razvojna aktivnost v podjetjih. Gre za subvencijo za razvojne kadre, raziskovalno - razvojni vavčer, krepitev razvojnih izdelkov v podjetjih ter razširitev olajšav za investiranje. Ohranitev razvojnih oddelkov v podjetjih je nujna z vidika konkurenčnosti, da slovensko gospodarstvo ne bi zaostalo za drugimi državami.

Predlagana je tudi oprostitev vračila prejetih pomoči, ki so jih podjetja prejela v prvem valu epidemije, ter možnost individualne obravnave subjektov, katerim so izredni poslovni dogodki pomembno izkrivili poslovni rezultat, čeprav pri tem ni prišlo do padca prihodkov, ki bi zadoščal predpisanim merilom.

Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije pričakujejo, da bo vlada prisluhnila njihovim predlogom. O tem bo na današnji seji upravnega odbora spregovoril tudi minister za gospodarstvo, Zdravko Počivavšek.
 

Več iz rubrike