18 milijonov evrov za nov 500-metrski savski most v Brežicah

Brežiški župan Ivan Molan je povedal, da mora glavnino potrebnega naložbenega denarja zagotoviti država, manjši del sredstev pa bo prispevala občina.
Fotografija: Zaprt železni most v Brežicah. FOTO: Janoš Zore / Delo
Odpri galerijo
Zaprt železni most v Brežicah. FOTO: Janoš Zore / Delo

Direkcija RS za infrastrukturo je konec leta objavila javno naročilo za inženirske storitve pri novogradnji novega brežiškega mosta prek Save. Zgradili ga bodo v okviru gradnje brežiške obvoznice in po državni zavezi ob gradnji infrastrukture za hidroelektrarno Mokrice. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na približno 18 milijonov evrov.

Kot je dejal župan Molan, predstavlja objava omenjenega naročila prvi korak k izgradnji novega skoraj 500-metrskega savskega mosta, za uresničitev tega projekta pa bodo potrebovali še veliko napora. Most naj bi zgradili do leta 2025.

Železni most čez Savo in Krko, Brežice. FOTO: Zore Janoš / Delo
Železni most čez Savo in Krko, Brežice. FOTO: Zore Janoš / Delo
Ob gradnji novega mosta, ki bo del novozgrajene državne ceste v skupni dolžini 1,5 kilometra, bodo uredili še dve krožišči, dva para avtobusnih postajališč, večnamenske poti, vodovod in cestno razsvetljavo. Zaščitili in prestavili bodo telekomunikacijske in druge vode ter poskrbeli za začasno prometno in krajinsko ureditev.

Molan je poudaril, da bo z izgradnjo novega savskega mosta država izpolnila zavezo, ki je del leta 2008 podpisanega protokola o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji brežiške vzhodne obvoznice. Ministrstvo za infrastrukturo in Občina Brežice pa sta med letoma 2012 in 2017 podpisala dva dodatka k protokolu.

V skladu s prvotnim dogovorom bi sicer država morala začeti graditi del brežiške vzhodne obvoznice z omenjenim mostom pred oziroma sočasno z začetkom gradnje hidroelektrarne Mokrice, ki je bila takrat načrtovana za lani.


Župan je pristavil, da bo novi savski most omogočil nemoteno povezavo obeh savskih bregov in hkrati izboljšal prometne povezave v smeri Maribora oziroma Bizeljskega. Razbremenil bo Brežice in njeno središče ter omogočil nemoteno sanacijo zdajšnjega glavnega brežiškega savskega mosta na Čatežu ob Savi in širitev mesta na vzhod.

V prvem gradbenem koraku bodo zgradili tudi navezovalne ceste do križišč na obeh savskih bregovih. Skladno z določili drugega dodatka k protokolu o brežiški vzhodni obvoznici, ki so ga podpisali leta 2017, bodo po izgradnji novega mosta sanirali omenjeni zdajšnji glavni brežiški savski most ter ga brežiški občini kasneje predali v upravljanje, je še povedal Molan.

Več iz rubrike