Borut Tavčar

V energetiki se vnema nov boj za pravo pot naprej

Opazovalci čakajo na prenovljen NEPN, ki bo opredelil možnosti, nič pa ne bo zelo poceni in preprosto.

Energetika se bo morala zadolžiti za evropske cilje

Virov za zelene projekte je več, tudi nepovratnih, vendar za vse cilje to ne bo dovolj.

Prepočasen razvoj projektov z vodikom

Vodika za vse potrebe industrije in prometa najverjetneje sploh ne bo mogoče proizvesti.

V suho skladišče gre 300 ton iztrošenega goriva

Za novo stavbo, nove zabojnike in vse drugo so plačali skoraj 100 milijonov evrov, vse izrabljeno gorivo bo v njih do 2048.

Nujne so naložbe, sicer preveč uvoza in visoke cene

V prihodnjih letih bodo rasle zlasti večje sončne elektrarne, okrepiti bo treba omrežja, nato še druga jedrska elektrarna.

V energetiki so za več obnovljivih virov, a to ne bo dovolj

Sončne in vetrne elektrarne ne morejo same zagotoviti stabilnosti, potrebujejo rezerve ali pa hranilnike.

Natančnejša dostava za naročnike

Popolnoma bodo digitalizirali procese v logistični verigi preskrbe z energenti.

Ob sedanjem načrtovanju bo elektrike zmanjkalo

Elektrika ne bi smela biti tržno blago, meni Ferdinand Gubina in opozarja, da politika sistema ne pozna.

Skrčen dobiček, a cene omogočajo naložbe

V Gen energiji tako kot lani pozivajo podjetja k čimprejšnjemu zakupu elektrike za 2024, cene so ugodne.

V Teš so do danes pripeljali 60.000 ton tujega premoga

Premogovnik Velenje z uvozom zagotavlja stabilnost proizvodnje, ki jo pričakuje tudi vlada, pravijo.