Borut Tavčar

Nagrajeni projekt pametnih omrežij je izveden

V projektu NEDO je sodelovalo vsaj 40 podjetij, začeli pa so pogovore za prihodnji projekt, povezan s plinskim omrežjem in ogrevanjem.

Nagrajeni projekt pametnih omrežij je izveden

V projektu NEDO je sodelovalo vsaj 40 podjetij, začeli pa so pogovore za prihodnji projekt, povezan s plinskim omrežjem in ogrevanjem.

Srce logistike Sermin bi Petrol še širil

Skladišče bi razširili za utekočinjen zemeljski plin, a so na meji med občinama Koper in Ankaran.

Mervar za začasno ustavitev Teša

Izkop premoga je tudi zaradi stebernega udara preskromen, zato bi bilo dobro Teš zagnati v res hladnih dneh.

Projekt, da omrežnine ne bodo preveč zrasle

Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov se povečuje, to predstavlja težavo za omrežja, ki pa je rešljiva.

Poznavalci jedrske energije o njeni varnosti in čistosti

Jedrska industrija mora na trg postaviti reaktorje, ki lahko prilagajajo proizvodnjo in ponujajo toploto za ogrevanje.

Smotrna poraba virov bo v prihodnosti ključna

Nekateri pravijo, da bi zgolj z bolj učinkovito porabo energije v podjetjih, ki so njeni največji porabniki, lahko prihranili dovolj energije za proizvodnjo Teša 6 in tega zaprli. Kako učinkovita pri…

Gremo peš? Ne, saj je parkirišče čisto blizu.

Hoja je povsem zanemarjen vidik mobilnosti, težava je že v definiciji. Po drugi strani pa to zadeva vse ljudi in tudi organizacije naselij ter politike na lokalni in državni ravni. V naseljih brez vs…

Elektrika je bolj prijazna kot nafta v več pogledih

Naftna in del avtomobilske industrije proizvajata veliko študij, ki električne avtomobile predstavljajo kot bolj umazane od tistih na bencin ali dizel, zlasti pa na zemeljski plin in vodik. Pri tem o…

Vlak je edina rešitev za promet

Glavna težava slovenskega prometnega sistema je že kar patološka navezanost na ceste in avtomobile. Ceste pospešeno gradimo od 1994, v tem času smo dobili več kot 600 kilometrov novih avtocest in hit…