To so države, ki načrtujejo uvedbo evra

Švedska in Hrvaška sta najbližji možnemu pristopu k bančni uniji, saj izpolnjujeta skoraj vse kriterije. Danska evra ne želi.
Fotografija: Evropska komisija je ocenila napredek držav članic EU zunaj euroobmočja pri uvedbi evra. FOTO: Leonhard Foeger / REUTERS
Odpri galerijo
Evropska komisija je ocenila napredek držav članic EU zunaj euroobmočja pri uvedbi evra. FOTO: Leonhard Foeger / REUTERS

Od začetka leta 1999 je evro sprejelo 19 držav članic EU. Evropske države izven EU, niso pripravljene uvesti enotne valute, je bilo objavljeno v poročilu Evropske komisije o gospodarski konvergenci za leto 2020. Hkrati sta Švedska in Hrvaška najbližje možnemu pristopu k bančni uniji evra.

Evropska komisija ocenjuje napredek držav članic EU zunaj euroobmočja pri uvedbi evra. Poročilo obravnava sedem od osmih držav članic EU, ki še niso sprejele enotne valute: Bolgarijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Poljsko, Romunijo in Švedsko. Danska, ena od teh osmih držav, ne namerava sodelovati v tretji fazi ekonomske in monetarne unije.

Poročilo temelji na konvergenčnih oziroma maastrichtskih merilih, ki so določena v členu 140 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Ta merila vključujejo stabilnost cen, zdrave javne finance, stabilnost tečaja in konvergenco dolgoročnih obrestnih mer. Upošteva se tudi združljivost nacionalne zakonodaje s pravili ekonomske in monetarne unije.Glede na poročilo Hrvaška in Švedska izpolnjujeta merilo stabilnosti cen; Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Švedska izpolnjujejo merila javnih financ; Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska in Švedska izpolnjujejo merila za dolgoročne obrestne mere.

Nobena od držav članic ne izpolnjuje merila deviznega tečaja, saj nobena od njih ni članica mehanizma deviznih tečajev (ERM-2): za vstop v območje evra je potrebno vsaj dve leti sodelovati v mehanizmu.

Kot smo poročali včeraj, Hrvaški premier Andrej Plenković že išče podporo držav EU in Evropske komisije, da se pridruži ERM-2. Plenković namreč meni, da je država pripravljena na bančno unijo.

Pred tem je bilo s strani vlade sporočeno, da Hrvaška načrtuje prehod na evro leta 2023 ali v začetku leta 2024. Zaradi uvedbe evra na Hrvaškem bo mogoče odpraviti valutna tveganja, zmanjšati stroške zadolževanja in povečati konkurenčnost gospodarstva kot celote. Približno v istem času Bolgarija načrtuje uvedbo evra.
 

Več iz rubrike

Komentarji: