Slovenija se uvršča v sam vrh glede očetovskega dopusta, Hrvaška glede materinskega

Kakšne so pravice novopečenih staršev pri koriščenju dopusta po posameznih državah? Kakšne so pravice istospolnih parov po svetu do posvojitve?
Fotografija: FOTO: STILLWELL JOHN / AFP
Odpri galerijo
FOTO: STILLWELL JOHN / AFP

Portal Entrepreneur je objavil podatke kampanije Born every minute, ki so jo izvedli pri Red Letter Days. Ta je preučevala podatke o rojstvih za 169 držav po svetu. Narejena je bila primerjava med pravicami, ki jih posamezne države dodeljujejo novopečenim staršem. Raziskovalce je zanimalo predvsem, koliko dni dopusta si lahko vzamejo mame in očetje ob prihodu novega družinskega člana. Prav tako so ugotavljali, kakšne možnosti imajo istospolni pari pri posvojitvah.
 

Najvišja stopnja rodnosti: Indija


Pri pregledu rodnosti po preučevanih državah je bilo ugotovljeno, da ima najvišjo Indija. Tam se namreč v povprečju rodi kar 51,6 otrok na minuto. Indijke so ob rojstvu otroka upravičene do 26 tednov dopusta. V tem času prejemajo 100-odstotno nadomestilo plače. Očetom v Indiji pripadata vsaj dva tedna dopusta, pri čemer prav tako prejemajo nadomestilo v višini celotne plače. V Indiji istospolni par nima pravice do posvojitve otrok.


Na drugo mesto se je glede na število rojstev na časovno obdobje uvrstila Kitajska. Tam se vsako minuto rodi v povprečju 31,1 otrok. Kitajkam pripada 18 tednov porodniškega dopusta s 100-odstotnim nadomestilom plače. Po drugi strani očetje na Kitajskem ob rojstvu otroka nimajo nobenih pravic do izrabe dopusta.
 

Zgolj 27 držav od 169 dovoljuje, da otroka posvojita istospolna partnerja

FOTO: REUTERS/Victor Ruiz Garcia 
FOTO: REUTERS/Victor Ruiz Garcia 

Kljub temu, da se stanje na tem področju izboljšuje, pa istospolnim parom v večini državah še vedno ni dovoljeno, da bi posvojili otroke. Tako ta pravica pripada istospolnim partnerjem zgolj v 27 od 169 preučevanih držav. Očitno je na tem področju še veliko prostora za izboljšave, zaključujejo raziskovalci.

Edward Timpson, britanski državni minister za otroke in družine, je v enem izmed svojih govorov dejal, da »pri posvojiteljih in rejnikih ni pomembna njihova spolna usmerjenost oziroma spolna identiteta, ampak sposobnost ljubezni in zmožnost poskrbeti za otroke, ki jih potrebujejo.«
 

Najdaljše obdobje materinskega dopusta lahko koristijo Estonija, Hrvaška in Bolgarija


FOTO: AFP
FOTO: AFP
Ob pregledu spodnje tabele, ki prikazuje 10 držav, ki novopečenim mamam omogočajo največje število dni porodniškega dopusta, lahko vidimo, da so se na najvišja mesta uvrstile Estonija (62 tednov), Hrvaška (58 tednov) in Bolgarija (58 tednov). Sledijo jim Združeno Kraljestvo, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Albanija, Irska, Makedonija in Norveška. Slovenija* se na ta seznam ni uvrstila.
 
Država Materinski dopust (tedni)
Estonija 62
Hrvaška 58
Bolgarija 58
Združeno Kraljestvo 52
Bosna in Hercegovina 52
Črna gora 52
Albanija 52
Irska 42
Makedonija 39
Norveška 35+
 
 
 
 


Vir: Entrepreneur / Born every minute
 

Najdaljše obdobje očetovskega dopusta v Koreji, na Švedskem in v Sloveniji


FOTO: Profimedia, TEMP Rex Features
FOTO: Profimedia, TEMP Rex Features
Po svetu se čedalje bolj širi zavedanje, da tudi očetje igrajo pomembno vlogo pri skrbi za novorojenčka. Prav tako so ženske čedalje bolj vpete v poslovno okolje, zato je za nekatere pare lažje, če je oče tisti, ki v večji meri prevzame skrb za otroka.

Na lestvici desetih držav, ki omogočajo najdaljše obdobje koriščenja očetovskega dopusta, se je znašla tudi Slovenija*; in sicer na 2. mestu. V Sloveniji imajo novopečeni očetje možnost koristiti 12 tednov starševskega dopusta. Na prvem mestu se je znašla Koreja, v kateri lahko očetje koristijo kar 52 tednov dopusta. Drugo mesto si delijo Švedska, Slovenija in Islandija.
 
Država Očetovski dopust (tedni)
Koreja 52
Švedska 12
Slovenija 12
Islandija 12
Finska 11
Španija 8
Litva 4
Portugalska 3
Indija 2+
Francija 2+
Vir: Entrepreneur / Born every minute

* Pravica do porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka v Sloveniji traja 365 dni oziroma eno leto. Materinski dopust traja 105 dni in je namenjen pripravi na porod (28 dni pred porodom), negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem (77 dni po porodu). V tem času mama prejema 100 odstotno nadomestilo plače. 

* Očetovski dopust je namenjen izključno očetom. Za prvih 15 dni očetovskega dopusta država zagotavlja očetovsko nadomestilo, za ostalih 55 dni pa plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Starševski dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka pa traja 130 dni za oba starša (skupaj torej 260 dni) ki jih morata izrabiti izmenično, pri čemer jih eden izmed staršev izrabi takoj po izteku materinskega dopusta
 

Več iz rubrike