Projekt CAVIPHY prejel ERC Proof of Concept Grant

Projekt CAVIPHY, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular, je bil uspešen na prvem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Proof of Concept 2022.
Fotografija: Matevž Dular. Foto: Fakulteta za strojništvo
Odpri galerijo
Matevž Dular. Foto: Fakulteta za strojništvo

Projekt CAVIPHY, ki ga vodi prof. dr. Matevž Dular, je bil uspešen na prvem razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) Proof of Concept 2022. V okviru projekta CAVIPHY bo ekipa, ki deluje na Fakulteti za stojništvo Univerze v Ljubljani, lahko naredila prve korake h komercializaciji edinstvene naprave za predhodno obdelavo aktivnega blata iz komunalnih čistilnih naprav. 

Svetovna oskrba s čisto vodo in javno zdravje sta ogrožena zaradi vse večjega onesnaženja površinskih in podzemnih voda. Čistilne naprave, ki predstavljajo zadnjo oviro med vedno obsežnejšimi človeškimi aktivnostmi in okoljem, proizvedejo ogromne količine (do 13 milijonov ton na leto samo v Evropski uniji) neželenega stranskega produkta: aktivnega odpadnega blata. Stroški, ki nastanejo pri ustreznemu ravnanju z aktivnim odpadnim blatom, predstavljajo skoraj polovico celoletnih obratovalnih stroškov čistilnih naprav, zato proces čiščenja odpadnih voda terja nadgradnjo z novimi pristopi krožnega gospodarstva, komunalno blato pa moramo začeti obravnavati kot vir in ne kot neželen končni produkt. V okviru projekta CAVIPHY se bodo izziva lotili z izkoriščanjem učinkov kavitacije. 

image_alt
V času digitalizacije morajo podjetja pokazati človeškost

Kavitacija je fizikalni pojav, ki opisuje nastajanje in kolapsiranje parnih mehurčkov v tekočini. Pojav lahko uspešno izkoristimo za izboljšanje in pospeševanje anaerobne presnove odpadnega blata, kar posledično poveča proizvodnjo bioplina, zmanjša končne količine odpadnega blata in patogenov ter prispeva k zmanjšanju neprijetnih vonjav. 

Kot rezultat znanja, pridobljenega v okviru projekta CABUM, financiranega s strani ERC, je prof. dr. Matevž Dular s širšo ekipo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani že razvil rotacijski generator hidrodinamske kavitacije. Napredna in po velikosti prilagodljiva ter stroškovno učinkovita naprava deluje kot generator kavitacije in pretočna črpalka hkrati. Da bi izkoristili polni potencial anaerobne presnove blata, je potrebno proces v generatorju kavitacije obsežno posodobiti in izpopolniti. Edinstveni generator kavitacije, ki ga bodo razvili tekom projekta CAVIPHY, bo predstavljal pomemben korak v tej smeri. Rezultati predhodne kavitacijske obdelave odpadnega blata bodo: nižji obratovalni stroški čistilnih naprav ter manjša količina končnega odpadnega blata. Nadaljnje pozitivne posledice bodo: manj obremenjevanja okolja in proizvodnja večjih količin biometana (obnovljivega vira energije). 

image_alt
Najstnica, ki z zaslužkom prekaša najbolje plačane direktorje

Člani projektne ekipe intenzivno delujejo tudi na drugih področjih uporabe kavitacije in pričakujejo, da bodo spoznanja ERC projektov CABUM in CAVIPHY v prihodnje razširili tudi na druge aplikacije: naravi prijazno čiščenje pitne vode, bazenske vode, bolnišnične vode, vode v hidro- in akvaponiki ... 

Projekt četrti Proof of Concept projekt, ki ga v Sloveniji financira Evropski raziskovalni svet (ERC)

Projekt CAVIPHY je šele četrti Proof of Concept projekt, ki ga v Sloveniji financira Evropski raziskovalni svet (ERC). ERC je Evropska unija ustanovila leta 2007 in je prva evropska institucija, ki financira najboljše raziskovalne projekte, ki se izvajajo v Evropi. Med dobitniki ERC projektov je vrsto raziskovalcev, ki so že v teku projekta ali po njem prejeli Nobelovo nagrado. ERC poleg štirih shem financiranja, Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant in Synergy Grant omogoča še dodatno shemo, Proof of Concept Grant, ki pomaga raziskovalcem pri premostitvi vrzeli med raziskavami in prvo fazo njihove komercializacije ali družbene aplikacije.  

image_alt
Avtomatizacija v Evropi ogroža 25 odstotkov delovnih mest

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani spodbuja vrhunske raziskave na področju strojništva in tehnike, na kar kaže naraščajoče število objav v najkvalitetnejših znanstvenih revijah ter število uspešnih prijav raziskovalnih projektov tako v mednarodnem kot tudi domačem prostoru.

V zadnjem obdobju gre poleg odmevnih evropskih projektov in mednarodnih študijskih programov omeniti tudi dve uspešni prijavi ERC projektov: CABUM – prof. dr. Matevža Dularja (Consolidator  Grant) in SUPERCOOL, doc. dr. Jake Tuška (Starting Grant). Nova znanja se uspešno prenašajo na diplomante vseh študijskih programov. Prav tako se rezultati vrhunskih raziskav s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani preko intenzivnega sodelovanja z gospodarstvom uspešno uvaja tudi v inovativne aplikativne rešitve, s katerim industrija krepi svojo konkurenčnost in izboljšuje svoj položaj v verigah dodane vrednosti v mednarodnem merilu. Veseli nas, da bomo lahko z novo zgradbo na območju kampusa Brdo in z najsodobnejšo raziskovalno opremo, ki je uvrščena v program financiranja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, našim raziskovalcem ponudili še  večji zagon in mednarodno primerljive pogoje za raziskave in pedagoško delo. 

image_alt
Kako je Kitajska postala država izjemnega tehnološkega napredka?

Več iz rubrike