Prodaja e-vinjet v Avstriji počasi raste

A. S. H.
Foto: Jure Eržen/Delo

Sosednja Avstrija je po približno dveh desetletjih, odkar imajo vinjetni sistem, za vinjete z letnico 2018 uvedla tudi elektronsko vinjeto.

Sosednja Avstrija je po približno dveh desetletjih, odkar imajo vinjetni sistem, za vinjete z letnico 2018 uvedla tudi elektronsko vinjeto (ohranili so sicer tudi nalepke). V letu 2018 so severni sosedi prodali 30 odstotkov letnih vinjet v elektronski obliki, kratkotrajnejših vinjet (desetdnevnih in dvomesečnih skupaj) pa 6 odstotkov. V letu 2019 se je do sedaj v celotni prodaji delež letnih vinjet v e-obliki povzpel na 44 odstotkov, delež preostalih v e-obliki pa na 15 odstotkov. Ostale vinjete so bile prodane v obliki nalepk.

Potrebna je (bila) sprememba zakonodaje

V želji po uvedbi e-vinjete so morali Avstrijci spremeniti zakon, ki tudi pri nas določa, da je vinjeta v osnovi nalepka. Naši severni sosedi so potem, ko je bila oktobra 2016 na politični ravni sprejeta odločitev o uvedbi e-vinjete, šli v postopek spremembe zakonodaje in s 1. decembrom 2018 so bile, poleg nalepk, na voljo tudi vinjete v e-obliki.

»Tudi pri nas je vinjetni sistem cestninjenja tehnološko mogoče izvajati tako z nalepkami kot tudi v obliki elektronske oz. digitalne vinjete,« zatrjujejo na Darsu. In kot smo že pisali, so v Darsu premišljeni uvedbi elektronskih vinjet tudi sami naklonjeni, prednosti in slabosti njene uporabe pa že podrobneje preučujejo. A če pogledamo časovnico uvedbe e-vinjet naših severnih sosedov, bi to lahko pomenilo, da bomo na digitalne vinjete morali še malo počakati.

Več iz rubrike