Tovornjakarji še kar čakajo na vključitev v EETS

Avstrijski upravitelj avtocest Asfing, kjer imajo že deset let podoben sistem cestninjenja tovornih vozil, je šel šele po dveh letih predpriprav lani tudi v implementacijo in popolno vključitev v EETS. Foto: Pixabay

Slovenski prevozniki bodo še nekaj časa čakali, da bodo postali del enotnega sistema cestninjenja v Evropi EETS, v katerem bo za nemoteno potovanje po avtocestah dovolj zgolj ena naprava.

»Kljub vsem obljubam lepšega in bolj digitalnega jutri, bodo slovenski prevozniki še nekaj časa čakali, da bodo postali del EETS,« smo že pred več kot letom dni pisali v Svetu kapitala.

Sistem DarsGo, ki smo ga v Sloveniji aktivirali s 1. aprilom 2018, še danes podpira vse kompatibilne naprave EETS (European Electronic Tolling System), a implementacija sistema ne pomeni le tehnične vključitve. Potrebno je namreč urediti tudi vse pravno formalne odnose med ponudniki ETTS in med pobiralcem cestnine, ustrezno informacijsko podpreti vse izmenjave podatkov med vsemi akterji, pri čemer ima pomembno vlogo tudi varovanje podatkov. »Procesi niso enostavni, v sprejetih predpisih procesi tudi niso povsem jasno definirani. Deloma te pomanjkljivosti ureja nova direktiva, ki ureja tudi za nas enega najbolj perečih problemov, to je izmenjava podatkov o kršiteljih,« je povedal predstavnik Darsa, Marjan Koler.V Darsu se zavedajo pomembnosti vključitve v EETS, projekt je v teku in, tako obljubljajo, bo v prihodnjih mesecih testiran. »Vključitev predvidevamo v prihodnjem letu. Sprejeta je bila tudi nova področna evropska direktiva, ki sicer stopi v veljavo v letu 2021, a projekt mora biti usklajen tudi z njenimi določbami,« še dodajajo v podjetju.

Avstrijski upravitelj avtocest Asfing, kjer imajo že deset let podoben sistem cestninjenja tovornih vozil, je šel šele po dveh letih predpriprav lani tudi v implementacijo in popolno vključitev v EETS.
Več iz rubrike