Kaj menijo Slovenci o obveznem cepljenju otrok in cepivu proti covidu-19

Namera za cepljenje proti covid-19 skozi čas upada, več pa je Slovencev, ki se namerava cepiti proti sezonski gripi.
Fotografija: Po sprejetju novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki zaostruje okoliščine zavračanja cepljenja otrok za bolezni, za katere je cepljenje obvezno, je takšnih, ki se z omejitvami vpisa strinjajo, med vprašanimi 57 odstotkov. FOTO: maxbelchenko / Shutterstock
Odpri galerijo
Po sprejetju novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki zaostruje okoliščine zavračanja cepljenja otrok za bolezni, za katere je cepljenje obvezno, je takšnih, ki se z omejitvami vpisa strinjajo, med vprašanimi 57 odstotkov. FOTO: maxbelchenko / Shutterstock

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana so ugotavljali, kakšne so namere za cepljenje proti gripi in covidu-19, prav tako pa tudi, kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o obveznem cepljenju predšolskih in šolskih otrok.

GRAF 1: Ali se boste v letošnjem letu cepili proti gripi?
GRAF 1: Ali se boste v letošnjem letu cepili proti gripi?


V letošnjem letu so namere za cepljenje proti sezonski gripi relativno visoke, – da se bodo cepili namreč napoveduje kar 18 odstotkov polnoletnih prebivalcev Slovenije. 69 odstotkov cepljenja ne bo izvedlo, dobra desetina pa je še neodločenih.

GRAF 2: Ali se strinjate ali se ne strinjate z omejitvijo vpisa v vrtce za otroke, ki po želji staršev niso cepljeni zaradi ne-medicinskih razlogov?
GRAF 2: Ali se strinjate ali se ne strinjate z omejitvijo vpisa v vrtce za otroke, ki po želji staršev niso cepljeni zaradi ne-medicinskih razlogov?Po sprejetju novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki zaostruje okoliščine zavračanja cepljenja otrok za bolezni, za katere je cepljenje obvezno, je takšnih, ki se z omejitvami vpisa strinjajo, med vprašanimi 57 odstotkov. Z omejitvami se ne strinja tretjina vprašanih, desetina pa je neodločenih.

GRAF 3: Ali bi se cepili proti COVID-19, če bi obstajalo cepivo?
GRAF 3: Ali bi se cepili proti COVID-19, če bi obstajalo cepivo?


Na drugi strani raziskovalci ugotavljajo bistven upad v namerah za cepljenje proti novem koronavirusu. Od junija, ko so vprašanje anketirancem zastavili prvič, je delež tistih, ki bi cepljenje zagotovo opravili, s 24 odstotkov upadel na 13 odstotkov, tistih, ki se bi verjetno cepili, če bi cepivo obstajalo, pa z 32 odstotkov na 23 odstotkov - razlike so statistično pomembne. Precej več je takšnih, ki so trenutno glede cepljenja proti novemu koronavirusu neodločenih, in sicer kar 12 odstotkov, medtem ko je bilo v junijski raziskavi neodločenih le 4 odstotke anketirancev.
 
Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. 

Več iz rubrike

Ugotovitve KPK kršiteljem zapirajo vrata državnih družb

Zakon o SDH prinaša zaostrovanje pogojev za nadzornike in člane uprav državnih družb.

Banka Slovenije zaradi tveganj uvaja ukrep za povečanje kapitala bank

S proticikličnim blažilnikom bodo banke morale v prihodnjih 12 mesecih zagotoviti več kapitala, ena od možnosti je tudi zadržanje dela letošnjih dobičkov.

Produktivnost se povečuje, a je napredek prepočasen

Naš prehod v inovacijsko podprto rast in krožno gospodarstvo bi moral biti hitrejši, največji manko je pri storitvah, temelječih na znanju, ugotavlja Umar.

»Pandemija je pokazala tako grde kot spodbudne plati človeštva«

Podjetje, ki se odziva na potrebe okolja in vrača družbi, je pripravljeno na nove izzive prihodnosti. In ta prihodnost bo digitalna in trajnostna.