»Gospodarstvo celega sveta je pred prelomnim obdobjem«

Na dogodku Združenja manager Observatorij 2022 so gostje iskali rešitve aktualnih izzivov v družbi za povečanje družbene blaginje v Sloveniji.
Fotografija: Interaktivno omizje: Trilema: okolje, staranje, blaginja': Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager; dr. Jože Sambt, Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave, EF; dr. Polona Domadenik Muren, Katedra za ekonomijo, EF; dr. Aljoša Valentinčič, Katedra za denar in finance, EF; dr. Matjaž Koman, Katedra za ekonomijo, EF; dr. Ali Žerdin, odgovorni urednik Sobotne priloge, Delo. Foto: Andraž Kobe
Odpri galerijo
Interaktivno omizje: Trilema: okolje, staranje, blaginja': Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager; dr. Jože Sambt, Katedra za matematiko, statistiko in operacijske raziskave, EF; dr. Polona Domadenik Muren, Katedra za ekonomijo, EF; dr. Aljoša Valentinčič, Katedra za denar in finance, EF; dr. Matjaž Koman, Katedra za ekonomijo, EF; dr. Ali Žerdin, odgovorni urednik Sobotne priloge, Delo. Foto: Andraž Kobe

Tri ključne besede - okolje, staranje in blaginja - diktirajo naš vsakdan in burijo naše ideje o tem, kako vse to povezati in aplicirati v naš vsakdan. Za dobro posameznika, za dobro družbe, sveta in povečanje blaginje. Toda, kako? Včeraj so si bili na dogodku Observatorij 2022 Združenja manager enotni - s spremenjenim načinom delovanja gospodarstva.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je bil včeraj dogodek Združenja manager »Observatorij 2022«, na katerem so gostje iskali rešitve aktualnih izzivov v družbi, s katerimi bomo lahko v Sloveniji povečali družbeno blaginjo. Pri tem seveda niso prezrli aktualnih tehnoloških premikov za nujne spremembe globalnega gospodarstva, ki so razogljičenje, umetna inteligenca, nalezljive bolezni in digitalizacija, ter nujnega vprašanja, na katerega mora družba najti odgovor, tj. kako se bo v vsem tem znašla ekonomska politika. Prof. dr. Dušan Mramor, predsednik Observatorija Združenja Manager, je poudaril, da gre za doprinos k razumevanju, kako prelomno obdobje je pred gospodarstvom celega sveta.

image_alt
Raziskava: Potovanja v času pandemije kot pobeg in premor

Kot je bilo slišati na dogodku, sta Observatorij in akcijski načrt za višjo rast produktivnosti sicer pravi kompas za »know how« v prihodnje. Torej; družbi daje smernice, kaj narediti in kako to narediti, a kot je opozorila Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager, to ni dovolj. »Kdo so najboljši voditelji, ki bodo znali in zmogli voditi tako, da bomo prosperirali vsi: podjetja, zaposleni, državljani, narod, država? Ta izziv, kdo so pravi voditelji in voditeljice za te čase in izzive, je naša skupna skrb, še posebej v kombinaciji s supervolilnim letom,« je dejala.

Izkušnje boljših kažejo, da je za preboj potreben konsenz

Da se kot družba zadnja leta bistveno premalo zavedamo, da poteka pot do ekonomsko uspešne države preko uspešnega, rastočega in ne nazadnje tudi profitabilnega gospodarstva, pa je poudarila Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager: »Slovenija je odprto evropsko gospodarstvo, soočeno s povečano globalno negotovostjo. Naša dolgoročna uspešnost je odvisna od naše konkurenčnosti, ta pa od globalnega pozicioniranja države. Izkušnje uspešnih, gospodarsko konkurenčnih, socialno pravičnih in razvojno usmerjenih držav kažejo, da so svoj preboj lahko dosegle, ko so vse skupine, ki soustvarjajo prihodnost družbe, uspele doseči konsenz. To zahteva veliko zrelosti, kompromisov.«

Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager.Foto: Andraž Kobe
Medeja Lončar, predsednica Združenja Manager.Foto: Andraž Kobe

Materialne dobrine niso dovolj, človeštvo potrebuje tudi nematerialne

Ključna ugotovitev akcijskega načrta, ki ga je lani pripravil Observatorij v sodelovanju s 40 strokovnjaki z zelo različnih področij v zasledovanju višje rasti produktivnosti, je bila, da je Slovenija napredovala pri produktivnosti - predvsem na področju razvoja infrastrukture, hkrati pa nas čaka še veliko izzivov predvsem na področju mehkih dejavnikov. Z namenom, da se pospeši uresničevanje ukrepov iz akcijskega načrta (pri 40 odstotkih ukrepov namreč ni bilo narejenega nič), se ta nadgrajuje s področja povečanja produktivnosti na povečanje celotne materialne in nematerialne blaginje. »Ne samo, kako učinkovito delamo, ampak koliko ljudi dela. In pomembno je, da se ljudje v svoji državi dobro počutijo,« je pristavil dr. Mramor.

image_alt
Indijsko podjetje v zgolj šestih mesecih do milijarde dolarjev

Seveda so se na dogodku strinjali, da bo nujno potrebno preobraziti način, kako delujemo, tako v podjetjih kot na ravni družbe. Ključna pa ni digitalizacija, ampak spremenjen način delovanja gospodarstva v smeri pametne specializacije. Pri tem bi morala država zasledovati vizijo, da je na enem področju najboljša na svetu, ne da le lovimo države, ki so v povprečju EU.

* Observatorij Združenja Manager od začetka deluje kot uredniški odbor letne publikacije Pogled, namenjene ovrednotenju gospodarskih gibanj in ekonomske politike Slovenije v evropskem kontekstu ter umeščanju dobrih managerskih praks v kontekst družbenega razvoja in zagotavljanja blaginje. Od leta 2019 je utemeljen tudi kot avtonomni notranji strokovni organ združenja.

**V okviru Observatorija Združenja Manager je bila zasnovana strokovna publikacija Pogled za konkurenčnost in povečevanje družbene blaginje, ki izhaja v partnerstvu z Delom. S Pogledom želimo prispevati k ozaveščanju o umnem upravljanju države. K takemu, ki s čim več preglednosti vnaša zaupanje med udeležence na pozitivni spirali družbenih odnosov in v smeri skupne vizije zmore preizkuse časa.

Več iz rubrike