Odvetniška pisarna Jadek & Pensa

Članki

mnenja

Vpliv digitalizacije na korporativno upravljanje

Za dosego večje učinkovitosti so se delovni procesi večinoma digitalizirali. Četrta industrijska revolucija naj bi s povezovanjem digitalnih delovnih procesov poskrbela za še večjo učinkovitost. Nedv…

mnenja

Spremembe v podjetjih ob spremembi lastnika

Gledalci atletskih tekem vedo, da atlet, ki je že zavzel končni štartni položaj, ne sme začeti z gibanjem, dokler ni sprožena štartna pištola. Podobno funkcijo kot štartni strel na atletski tekmi pa …

mnenja

Izzivi potrošniškega prava ob kreditih v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih so dovoljeni ... vendar ...

mnenja

Eva Gostiša: Enotno zaščiteni patetnti? Znamka EU!

Znamka Evropske unije (»znamka EU«) je sistem, ki prijaviteljem omogoča, da z eno registracijo znamke zaobjamejo vse države članice EU in te znamke tako ni treba registrirati v vsaki državi članici E…

mnenja

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa: Delitev premoženja ima lahko davčne posledice

V življenju pridejo trenutki, ko smo se primorani ukvarjati s premoženjskimi zadevami oziroma z zadevami, ki vključujejo delitev premoženja. Iz razloga, ker se ob delitvi premoženja pravzaprav ne spr…

mnenja

Patricija Rot: (Ne)dopustnost cenovne diskriminacije

Marsikatero podjetje je že naletelo na vprašanje, ali je pravno dopustno diskriminirati svoje stranke in jim prodajati proizvode pod različnimi prodajnimi pogoji oziroma po različnih cenah.

mnenja

Pavle Pensa: Spor med delničarji Ljubljanske banke in državo rešen po 25 letih!

V prvi polovici devetdesetih letih prejšnjega stoletja sem med pogajanji o investicijskem sporu na Malti pogosto bral malteške časopise. Spomnim se velikega naslova članka, ki je poročal o sodbi sodi…

mnenja

Aljaž Jadek: Tehnološka osvežitev pogodbenih razmerij

Pod pojmom pametna pogodba si lahko predstavljamo digitalno urejanje razmerij med strankami ter avtomatično izvrševanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz omenjenih razmerij. Zdi se, da bo prihodno…

mnenja

Nova pravila o prepovedi geografskega blokiranja

Spadate med potrošnike, ki poskušajo večjo izbiro in ugodnejše cene najti z nakupovanjem po internetu ali pa s tem prihraniti nekaj časa?

mnenja

Kolektivne tožbe – nova sodna pot, ki jo bodo morali upoštevati projekti ICO?

Aprila se bo začel uporabljati zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), katerega namen je olajšati dostop do sodnega varstva, ustaviti in preprečiti nezakonita ravnanja ter omogočiti pridobitev odškodnine…