Najbolj zadovoljni s prometom v urbanih naseljih smo Slovenci  

Slovenija je s 57,5 električne polnilnice na sto tisoč prebivalcev v opazovanem letu nad povprečjem EU.

Evropska komisija je preverila stanje v prometu v EU, najuspešnejša je Švedska, najbolj zadovoljni pa Slovenci.

Kako so članice EU uspešne na področju urejanja prometa? Evropska komisija je objavila letošnji pregled stanja na 30 področjih prometa. V polovici kategorij se je kot najboljša izkazala Švedska, Slovenija je zasedla 16. mesto.

Na splošno je, kot kaže pregled, EU izboljšala cestnoprometno varnost, delež obnovljivih virov energije v prometu in točnost pošiljk. Najuspešnejša država je, kot rečeno, Švedska, sledita ji Nizozemska in Avstrija. Vse tri se odlikujejo po trdnem okviru za naložbe, dobri prometni varnosti in učinkovitem izvajanju predpisov EU.

image
Švedska je v EU vodilna po urejenosti prometa. FOTO Reuters
Na področju notranjega trga so se zaradi učinkovite implementacije EU zakonodaje in tržne odprtosti železniškega sektorja najbolje izkazale Švedska, Romunija in Bolgarija, medtem ko Slovenija v tem opazovanem sklopu precej zaostaja (zaradi nizke konkurence v železniškem prometu in podpovprečnega deleža zaposlenosti v hitro rastočih podjetjih).

Komisija je presojala tudi energetsko unijo in inovacije. Tu ob bok Švedski stoji Nizozemska. Prva ima največja deleža električnih potniških avtomobilov in obnovljivih virov energije v prometu, druga pa največ polnilnic za električne avtomobile na 100.000 prebivalcev urbanih območij (leta 2017 jih je bilo skoraj 260). Slovenija je bila s 57,5 polnilnice na sto tisoč prebivalcev v opazovanem letu nad povprečjem EU.

Tretja kategorija so investicije v prometno infrastrukturo. Izboljšanje učinkovitosti transporta se kaže predvsem na Nizozemskem in na Finskem. Analitiki ugotavljajo, da je v prometni mreži EU dokončanih 77 odstotkov cestne infrastrukture, 60 odstotkov železniških prog, 45 odstotkov prog za hitre vlake in 88 odstotkov omrežja za notranji vodni promet.

image
Evropska komisija je preverila stanje v prometu v EU, najuspešnejša je Švedska, najbolj zadovoljni pa Slovenci. Foto: Jure Eržen/Delo
In slednjič, človeški viri ali kako so državljani zadovoljni s prometnimi storitvami. Tu smo Slovenci na prvem mestu, najbolj zadovoljni s prometom v urbanih središčih, pa tudi z železniškim in letalskim prometom.

Največ žensk v prometnem sektorju zaposluje Ciper (29 odstotkov), po prometni varnosti pa sta bili leta 2017 najboljši Švedska in Velika Britanija.
Več iz rubrike