Matej Tadej Jerman

Večina prihrankov gospodinjstev pred resno preizkušnjo

Zadnji podatki kažejo, da imamo Slovenci v bankah preko vezanih vlog, varčevalnih računov in sredstev na vpogled več kot 19 milijard evrov.

Zakaj Slovenci varčujemo drugače kot ostali narodi?

Po eni strani veljamo Slovenci za zelo varčen narod, saj nadpovprečno varčujemo v klasičnih bančnih produktih (več kot 50-odstotkov celotnega finančnega premoženja), po drugi strani pa kot v primeru …

Delnice: Impulzivne odločitve naj zamenja racionalnost

Čustva predstavljajo zelo pomembno komponento naložbenega procesa. Ko se odločamo o finančnih naložbah, jih preprosto ne moremo izključiti. Prav je, da jih znamo pravilno razumeti, ko se pojavijo – b…

Ali se v Sloveniji varčevanja v skladih lotevamo preveč agresivno?

V preteklih prispevkih smo se ukvarjali s preučevanjem delovanja kapitalskih trgov in se nekoliko dotaknili tudi same industrije vzajemnih skladov. Ta širokim množicam vlagateljev daje možnost, da re…

Še vedno smo pred dilemo, ali ima dolgoročno vlaganje v delniške naložbe smisel…

V preteklih prispevkih smo se podrobneje ukvarjali z dolgoročnimi zgodovinskimi zakonitostmi mednarodnega delniškega trga (ZDA) in dejanskimi donosi, ki smo jih slovenski vlagatelji lahko ustvarili z…

Vzajemni skladi za plemenitenje prihrankov

V prejšnjem prispevku sem pripravil analizo dejanskega donosa, ki ga je lahko dosegel povprečni slovenski vlagatelj na kapitalskem trgu (domača industrija vzajemnih skladov) v zadnjih dvanajstih leti…

Vzajemni skladi omogočajo uspešno plemenitenje prihrankov tudi v Sloveniji

V prispevku bomo podrobneje pogledali dejanski donos, ki ga je lahko dosegel povprečen slovenski vlagatelj na kapitalskem trgu v obdobju zadnjih dvanajstih let. Za izhodišče bomo vzeli leto 2005

Recept za uspešno varčevanje za varno jesen življenja

V zgodnjem in poznem obdobju ima človek povprečno večje izdatke kot prihodke. Srednje in hkrati najproduktivnejše obdobje življenja pa posamezniku povprečno prinaša presežke prihodkov nad izdatki.

Finančni nasvet: Vzajemni skladi niso muha enodnevnica

Na začetku letošnjega leta smo v Sloveniji zaznamovali 25-letnico prvega vzajemnega sklada. Za uradni začetek vzajemnih skladov v Sloveniji štejemo 1. 1. 1992, ko je bil ustanovljen sklad KD Galileo.

Stroškovna učinkovitost ima pomembnejšo vlogo, kot ji jo pripisujemo

V prejšnjih prispevkih smo podrobneje pogledali zgodovinske zakonitosti ameriškega delniškega trga (delniški indeks Standard & Poor's 500 oziroma S&P 500) v zadnjih stotih letih. Ugotovili smo, da je…