Predstavitvena informacija

Zakaj bi posegali po mikrokreditih, če lahko uravnavate likvidnost s pobotom

Ste se ujeli v zanko plačilne nediscipline? Vam partnerji dolgujejo plačilo, vi pa ne morete poravnati svojih zapadlih obveznosti?
Fotografija: FOTO: AdobeStock
Odpri galerijo
FOTO: AdobeStock


Rešitev je večstranski pobot (nekoč znan po imenu kompenzacija). Večstransko pobotanje je preprosta, hitra in varna rešitev, ki omogoča poravnavo medsebojnih obveznosti s pomočjo aplikacije in brez dodatnih bančnih stroškov.

Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) izvaja obvezni in neobvezni (prostovoljni) večstranski pobot, v katerem lahko sodelujejo vsi poslovni subjekti, vpisani v Poslovni register Slovenije. Prijava obveznosti v spletno aplikacijo ePobot AJPES omogoča preprosto zmanjšanje zadolženosti s povezovanjem podatkov večjega števila dolžnikov, ki jim, po izkušnjah sodeč, to po običajnih poteh ni uspelo. 

Pravila za izvajanje obveznega večstranskega pobota ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih. V obvezni pobot je dolžan neporavnano obveznost prijaviti dolžnik, ki je v zamudi s plačilom, in sicer le enkrat in v tisti krog pobota, ki sledi datumu nastanka zamude pri poravnavi njegovih obveznosti. Prostovoljni večstranski pobot pa temelji na pogodbenem odnosu med dolžnikom (naročnikom) in AJPES. V njem lahko dolžniki prijavijo nedospele denarne obveznosti, če se pogodbeni stranki o tem pisno dogovorita, ali dospele denarne obveznosti, ki jih dolžniku ni uspelo pobotati v obveznem pobotu ali plačati z denarjem.

Kako deluje pobotanje z ePobotom AJPES
ePobot AJPES se izvaja elektronsko. Sistem namreč samodejno poišče najdaljše pobotne verige med poslovnimi subjekti in optimalne rešitve za pobotanje obveznosti. Varnost storitve je zagotovljena s sodobno tehnologijo in preverjanjem identitete uporabnika z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Pobot se izvaja enkrat mesečno po objavljenem urniku. Upošteva se vse prijavljene obveznosti do 13. ure na dan izvedbe, udeleženci pa uspešnost svojega pobota in poročila o rezultatih preverijo že isti dan v aplikaciji.

Nadomestilo za izvedbo pobota se zaračuna samo v primeru dejanskega pobotanja obveznosti v višini 0,8 tisočinke pobotanega zneska ali najmanj 1,50 evra. Vsem upnikom je omogočeno preverjanje obveznosti, ki so jih njihovi dolžniki prijavili v obvezni večstranski pobot.

Obveznosti vsak mesec pobota večina dolžnikov
Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov, ki so sodelovali v ePobotu pri AJPES, se je v letu 2019 vsak mesec v povprečju zmanjšala za 17,5 milijona evrov, 68,5 % vseh sodelujočih dolžnikov pa je uspešno pobotalo vsaj del obveznosti. Najbolj pogosto se pobotajo obveznosti v višini od tisoč do 10.000 evrov, nekaterim podjetjem pa uspe s pomočjo ePobota AJPES pobotati tudi za več kot 600.000 evrov obveznosti. Pretekli mesec je največ obveznosti uspelo pobotati poslovnim subjektom iz dejavnosti G (Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil). 

Pobotane obveznosti po področjih dejavnosti (november 2019) FOTO: AJPES
Pobotane obveznosti po področjih dejavnosti (november 2019) FOTO: AJPESPrednosti vključitve v ePobot 
Pobotanje poenostavlja poslovanje, nadomešča delo službe za izterjavo, zmanjšuje stroške plačilnih storitev in likvidnostne težave podjetij ter ugodno vpliva na plačilno disciplino gospodarstva.

Več udeležencev – več prijavljenih obveznosti – manj zadolženosti.

Več iz rubrike