Vojko Čok prejemnik častnega priznanja ob 30. obletnici Združenja Manager

Združenje Manager ob svoji 30. obletnici podeljuje častno priznanje Vojku Čoku, dolgoletnemu predsedniku častnega razsodišča združenja, ki je izkazal posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji.
Fotografija: V vseh 30 letih delovanja združenja je bil Vojko Čok aktiven član upravnega odbora in združenja nasploh. Foto Jnaoš Zore
Odpri galerijo
V vseh 30 letih delovanja združenja je bil Vojko Čok aktiven član upravnega odbora in združenja nasploh. Foto Jnaoš Zore

Prejemnik priznanja Vojko Čok po presoji Združenja Manager (v nadaljevanju ZM) s svojo profesionalnostjo, preudarnostjo in vestnim delom diha in živi s stanovsko organizacijo že vsa tri desetletja. S svojim delom je kot predsednik častnega razsodišča ZM pustil neizbrisen pečat v razvoju managerske organizacije in v spodbujanju ravnanja, skladnega z etičnim kodeksom ZM.
 
Čok poudarja, da čim višje je posameznik na družbeni lestvici, tem večjo težo ima njegov odnos do moralnih in etičnih norm. Managerji svoj ugled vzdržujejo in krepijo ne le z doseženimi poslovnimi rezultati, ampak tudi s svojo etično držo, ki predstavlja pomembno insignijo na njihovi karierni in, ker gre za javne osebnosti, tudi zasebni poti. 
 

Predsedovanje razsodišču prevzel v najbolj zahtevnem obdobju

V vseh 30 letih delovanja združenja je bil Vojko Čok aktiven član upravnega odbora in združenja nasploh. Leta 2009 ga je občni zbor imenoval za predsednika častnega razsodišča ZM. Predsedovanje je prevzel v enem od najbolj zahtevnih obdobij za stanovsko organizacijo slovenskih managerjev. Pod njegovim vodstvom se je oktobra 2010 častno razsodišče tudi prvič v zgodovini ZM sestalo in presojalo ocene, ugotovitve in sodbe o nekaterih škodljivih ravnanjih članov združenja.
 
Razsodišče je sicer samostojen organ, ki skladno s pravili ZM odloča o pritožbah zoper člane združenja, o neizpolnjevanju pogojev za članstvo in obveznostih članov ter o kršitvah Kodeksa etike.
 

Upoštevanje etičnih načel kot najvišja vrednota ZM


Prejemnik priznanja Vojko Čok po presoji Združenja Manager (v nadaljevanju ZM) s svojo profesionalnostjo, preudarnostjo in vestnim delom diha in živi s stanovsko organizacijo že vsa tri desetletja.  Foto arhiv ZM
Prejemnik priznanja Vojko Čok po presoji Združenja Manager (v nadaljevanju ZM) s svojo profesionalnostjo, preudarnostjo in vestnim delom diha in živi s stanovsko organizacijo že vsa tri desetletja.  Foto arhiv ZM

Čok in drugi člani častnega razsodišča so z vso vestnostjo in odgovornostjo presojali o spornih ravnanjih nekaterih članov združenja, ki so (ali bi lahko) škodovala gospodarstvu in ugledu managementa. Čok je ob tem večkrat poudaril, da razsodišče s svojo presojo nedvoumno sporoča članom ZM in najširši javnosti, da je upoštevanje etičnih načel najvišja vrednota združenja, hkrati pa ima taka presoja za člane močno preventivno vsebino.
 
Kot predsednik častnega razsodišča svoje delovanje usmerja k ozaveščanju o pomenu spodbujanja etičnih vidikov ravnanja posameznika, ki morajo biti sestavni del dobrega poslovanja, in k širjenju etičnih načel v javnosti. Čok s svojim zgledom postavlja visoke standarde etičnega ravnanja, je pragmatičen in preudaren. 
 

Ključna oseba v razvoju banke in napredku regije

Vojko Čok se je rodil leta 1946 na Plavjah. Po zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se je zaposlil v Luki Koper, leta 1978 pa v Banki Koper. Vmes je bil nekaj časa predsednik poslovodnega odbora Cimosa, leta 1982 pa je prevzel vodenje banke. Banka Koper je pod njegovim vodstvom prišla med šest največjih in najuspešnejših bank pri nas.
Poleg dolgoletnega vodenja Banke Koper je svoj čas namenil tudi gospodarskemu napredku regije in družbe. Bil je dolgoletni predsednik Kluba gospodarstvenikov slovenske Istre, predsednik programskega odbora regionalnih razvojnih programov, predsednik programskega sveta IN-PRIME, član UO Združenja nadzornikov Slovenije in Univerze na Primorskem ter seveda aktiven član ZM. Za svoje uspešno managersko delo je prejel številna priznanja in nagrade.

Več iz rubrike

Komentarji: