Več kot tri četrtine Slovencev prepričanih, da gredo stvari na slabše

Pesimizem glede razvoja dogodkov in osebno počutje se slabšata. Hkrati nezaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa - raste.
Fotografija: FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo

Z raziskavo #Novanormalnost pri podjetju Valicon spremljajo ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Podatki so dostopni javno. Raziskave #Novanormalnost ne financira nobeno podjetje, posameznik ali organizacija.

Zadnja meritev je pokazala občuten porast tistih, ki menijo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem virusa precej na slabše, takih je trenutno 17 odstotkov vprašanih (pred dvema tednoma 7 odstotkov). Skupaj z vsemi, ki menijo, da gredo stvari na slabše, je zdaj že več kot tri četrtine takih, ki menijo da gredo stvari na slabše, kar je skoraj 10 odstotnih točk več kot pred dvema tednoma, ter zelo blizu oceni iz obdobja tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji v prvi polovici marca letos.
 
»Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v
Sloveniji na bolje ali na slabše?«
4. - 7.
september n=543
18. - 21.
september n=525
 
RAZLIKA
Precejšnje slabšanje 7% 17% + 10
Slabše 63% 62% - 1
Izboljševanje 26% 18% - 8
Precejšnje izboljševanje 4% 3% - 1
 

Slabša tudi ocena osebnega počutja


Pesimizmu glede razvoja dogodkov, ki se v zadnjem času stopnjuje, sledi tudi slabšanje ocene osebnega počutja. Odstotek takih, ki situacijo ocenjujejo kot bolj negativno, se je od zadnje meritve, ko smo zabeležili najslabšo oceno osebnega počutja do sedaj, še povečal in zdaj znaša več kot 60 odstotkov vprašanih. Pri tem tokrat še posebej izstopa višji delež tistih, ki situacijo opisujejo kot »kritično, na trenutke kaotično«, ta delež se je podvojil iz 4 in 9 odstotkov, kar je najvišja izmerjena vrednost do sedaj in je na ravni iz prvega obdobja epidemije konec marca letos. Še bolj pa je ta razlika očitna, če rezultate primerjamo z junijsko meritvijo, ko je bila situacija glede števila okužb in skladno s tem tudi razpoloženje prebivalcev, najboljše.
 
»Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?
Situacija je...?«
2. – 4.
junij n=516
4. - 7.
september n=543
18. - 21.
september n=525
Povsem brezupna 1% 1% 2%
Kritična, na trenutke kaotična 2% 4% 9%
Neprijetna, utrujajoča 22% 51% 51%
Sprejemljiva, nekako gre 33% 24% 19%
Normalna, glede na nove razmere 35% 16% 16%
Povsem normalna, kot pred virusom 7% 4% 4%
 

Prebivalce skrbi predvsem dolgotrajnost situacije


Zaskrbljenost na splošno se sicer giba na podobnem nivoju kot že od konca junija, ko je število okužb spet začelo naraščati. V zadnji meritvi je opaziti predvsem porast strahu pred dolgotrajnostjo trenutne situacije, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom višja za približno sedem odstotnih točk. Nepredvidljivost razmer in prihod hladnejših mesecev, za katere se pričakuje tudi poslabšanje situacije glede števila okužb, sta v kombinaciji z ostalimi dejavniki najverjetneje vplivala tudi na ta vidik osebnega doživljanja razmer.
 
»Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem
koronavirusa v Sloveniji?«
4. - 7.
september
n=543
18. - 21.
september
n=525
 
RAZLIKA
Zaskrbljenost za družino 49% 53% + 4
Zaskrbljenost za lastno zdravje 28% 32% + 4
Splošna zaskrbljenost 37% 36% - 1
Zaskrbljenost za gospodarstvo 57% 53% - 4
Zaskrbljenost za lastno delovno mesto 9% 10% + 1
Strah pred dolgotrajnostjo trenutne situacije 54% 61% + 7
 

Ukrepi vlade za zajezitev širjenje virusa zopet ocenjeni bolj kritično


Večina vprašanih ukrepe ocenjuje kot prestroge, delež takih je sedaj 43 odstotkov. Podobno visoke vrednosti je bilo zaznati v mesecu aprilu, ko je bilo gibanje omejeno na občino stalnega prebivališča.
 
»Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi
Vlade RS za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi?«
4. - 7.
september n=543
18. - 21.
september n=525
 
RAZLIKA
Premalo strogi 27% 25% - 2
Ravno pravšnji 38% 32% - 6
Prestrogi 35% 43% + 8
 
Glede na to, da so prebivalci po eni strani bolj zaskrbljeni in pesimistični glede širjenja virusa, po drugi strani pa izražajo nezadovoljstvo z ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa, so raziskovalci sklenili, da ne gre toliko za oceno strogosti ukrepov kot za oceno neprimernosti ali celo nerazumevanje, čemur bodo v raziskavi v prihodnje namenili posebno pozornost.
 

Nezaupanje vladi v zvezi z ukrepanjem glede omejevanja koronavirusa raste


Glede na te rezultate zato ne preseneča, da je v zadnjih dveh tednih občutneje padlo tudi zaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa. Vladi bolje ne zaupa 64 odstotkov prebivalcev (35 odstotkov bolj ne zaupa, 29 odstotkov sploh ne zaupa), medtem ko vladi bolj (19 odstotkov) ali povsem (10 odstotkov) zaupa manj kot 30 odstotkov vprašanih, dobrih 7 odstotkov je neopredeljenih. Stopnja zaupanja med opredeljenimi, ki je izračunana kot razlika med pozitivnimi in negativni odgovori, se je tako občutneje znižala, na -38 (v pretekli meritvi -25, pred mesecem dni -27).
 
»Ne glede na to, ali podpirate aktualno vlado Janeza Janše ali ne - v kolikšni meri pa zaupate tej vladi pri sprejemanju odločitev in ukrepanju v zvezi z
omejevanjem širjenja koronavirusa SARS-CoV-2?«
4. -7.
september n=543
18-21.
september n=525
 
RAZLIKA
Popolnoma zaupam 12% 10% - 2
Bolj zaupam 23% 19% - 4
Bolj ne zaupam 30% 35% + 5
Sploh ne zaupam 28% 29% + 1
Ne morem oceniti 7% 7% n.s.
 
Vir: Raziskava #Novanormalnost, 18. – 21. september 2020, n=525; Valicon.
 

Metodološki podatki


Raziskava se izvaja v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. Spletni panel Jazvem.si je največji spletni panel anketirancev v Sloveniji. Rezultati so reprezentativni za slovensko spletno populacijo od 18 do 75 let, po spolu, starosti, izobrazbi in regiji na ravni tipa naselja.
 

O družbi Valicon


Valicon je vodilna družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji, ustanovljena leta 1996. Ustanovitelja in vodilni osebi v podjetju sta člana združenja ESOMAR.
 

Več iz rubrike