V javni razpravi osnutek uredbe o izpustih iz kurilnih naprav, plinskih turbin in motorjev

Ministrstvo za okolje in prostor je danes v javno razpravo poslalo osnutek uredbe o izpustih snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev, ki v slovenski pravni red prenaša direktivo EU. Direktiva določa mejne vrednosti izpustov, okvirne zahteve za njihove meritve in podatke, ki jih morajo sporočiti lastniki.
Fotografija: Pexels
Odpri galerijo
Pexels

Predlagana uredba, katere osnutek bo v javni razpravi do 18. decembra, prenaša v domači pravni red evropsko direktivo o omejevanju izpustov nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak.

Direktiva določa mejne vrednosti izpustov žveplovega dioksida, dušikovega oksida in prahu v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev z nazivno vhodno toplotno močjo, ki je enaka ali večja od enega megavata in manjša od 50 megavatov pri uporabi trdnega, tekočega in plinastega goriva.

Določa tudi okvirne zahteve za meritev izpustov in podatke, ki jih morajo upravljavci naprav sporočiti pristojnemu organu za vzpostavitev evidence naprav, je razvidno iz obrazložitve osnutka, objavljenega na spletnih straneh ministrstva.

Direktiva določa dvostopenjski pristop glede uporabe mejnih vrednosti. Manj omejujoče vrednosti so določene za obstoječe naprave, kamor spadajo vse naprave, ki že obratujejo oz. bodo začele obratovati pred 20. decembrom prihodnje leto.

Obstoječe naprave z nazivno toplotno močjo, ki je enaka ali manjša od petih megavatov, bodo morale obratovati znotraj teh mejnih vrednosti od 1. januarja 2030. Obstoječe naprave z nazivno toplotno močjo, ki je večja od petih megavatov, pa od 1. januarja 2025.

Bolj omejujoče mejne vrednosti so določene za nove naprave, kamor spadajo naprave, ki bodo začele obratovati 20. decembra prihodnje leto ali pozneje. Nove naprave bodo od začetka obratovanja morale obratovati znotraj teh strožjih mejnih vrednosti.

Več iz rubrike