Ukrepi pretirano posegajo v svobodo in škodujejo gospodarstvu

Na Mediani so ugotavljali, kako zaskrbljeni smo glede trenutnih razmer, kako gledajmo na razmerje med svobodo in ukrepi ter kaj pričakujemo v prihodnje.
Fotografija: Delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo, prvič v skoraj letu dni presega 50 % vprašanih.
Odpri galerijo
Delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo, prvič v skoraj letu dni presega 50 % vprašanih.

Medtem ko delež zaskrbljenih za svoje življenje ostaja praktično nespremenjen, pa delež tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo, prvič v skoraj letu dni presega 50 % vprašanih.

GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?
GRAF 1: Prosimo, zaupajte nam, v kolikšni meri ste zaskrbljeni za svoje življenje in življenje svojih bližnjih zaradi trenutnih razmer?
 

V primerjavi z decembrom 2020, ko je bilo število novih primerov na vrhuncu, kljub malenkost boljši epidemiološki sliki ugotavljajo na Mediani, da se delež tistih, ki so (zelo) zaskrbljeni, še vedno ne zmanjšuje bistveno. To velja tudi za delež tistih, ki (sploh) niso zaskrbljeni, ki je od decembra 2020 narasel le za 3 odstotne točke.

GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?
GRAF 2: Kako bi ocenili razmerje med varnostjo, ki jo zagotavljajo ukrepi, ter vašo osebno svobodo?

 
Zanimivo je, da kljub nedavni delni sprostitvi ukrepov še vedno upada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi primerni, čeprav posegajo v njihovo osebno svobodo, kar verjetno lahko interpretiramo kot naveličanost po skoraj letu življenja v epidemioloških razmerah. Po drugi strani že od oktobra 2020 spremljamo trend naraščanja deleža tistih, ki menijo, da so ukrepi prekomerni in pretirano posegajo v njihovo osebno svobodo – ta je v februarju prvič presegel 50 % vprašanih.

GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da ...
GRAF 3: Če pomislite na ukrepe, ki jih vlada sprejema za preprečevanje koronavirusa in njegovih učinkov, ali menite, da ...

 
Tudi na tem področju lahko od oktobra 2020 vidimo naraščanje deleža tistih, ki menijo, da se ukrepi preveč osredotočajo na zdravje, kar je v škodo gospodarstvu. Ta delež je v štirih mesecih narasel kar za 10 odstotkov, in sicer z 32 % na 42 % vprašanih. Po drugi strani prav tako od oktobra 2020 pada delež tistih, ki menijo, da so ukrepi preveč osredotočeni na gospodarstvo in v škodo zdravstvu. Ta delež je z 22 % padel že na 13 %.

GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?
GRAF 4: Ali menite, da se bo običajno življenje kot posledica koronavirusa trajno spremenilo?

 
Eno redkih področij, kjer od zadnjega merjenja v decembru 2020 opažamo nekaj več optimizma, vidimo v deležu tistih, ki menijo, da se bo običajno življenje spremenilo na slabše. Delež slednjih je v decembru 2020 znašal kar 71 %, do februarja pa upadel na 61 %. Kar za 7 odstotkov je narasel delež tistih, ki menijo, da se bo življenje spremenilo na bolje, in sicer s 7 % na 14 %, v dveh mesecih se je optimizem podvojil.

GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami.
GRAF 5: Prosimo, ocenite svoje strinjanje s spodnjimi trditvami.

 
V stališčih prebivalcev Slovenije do delovanja in zaupanja vladi v primerjavi z oktobrom 2020 ne opažamo bistvenih razlik. Trend lahko opazimo le pri trditvi, da se druge države s koronavirusom spopadajo boljše kot naša. Delež tistih, ki se s trditvijo strinjajo, počasi narašča že od maja 2020 in je od takrat narasel za skoraj 20 odstotnih točk. Trenutno se s trditvijo (popolnoma) strinja 42 % vprašanih, kar je statistično značilen porast od oktobra 2020 (36 %).

GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih?
GRAF 6: Kako ocenjujete delovanje vlade na sledečih področjih?

 
Med področji, vezanimi na cepljenje, vprašani še najbolje ocenjujejo organizacijo cepljenja prebivalstva. To kot (zelo) dobro ocenjuje 28 % vprašanih, čeprav velja omeniti tudi, da jo kot (zelo) slabo vidi 40 % vprašanih. Kar 57 % kot (zelo) slabo ocenjuje komunikacijo z javnostjo, 45 % pa pridobivanje zadostnega števila cepiv. Tu zaznavamo tudi najnižji delež tistih, ki vlado na tem področju ocenjujejo kot (zelo) dobro, in sicer 21 %.

****
Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 22. in 24. februarjem 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji. 

 

Več iz rubrike