SDH objavil vabilo za nakup 100-odstotnega deleža Abanke

Slovenski državni holding (SDH) je danes objavil javno povabilo vlagateljem, naj izkažejo interes za nakup 100-odstotnega deleža Abanke. Izkaze interesa pričakuje do 26. oktobra do 17. ure.
Fotografija: Blaž Samec
Odpri galerijo
Blaž Samec

S povabilom želi SDH preveriti, kakšen je interes oseb, ki želijo sodelovati v postopku. Ko bodo prejeli izkaze interesa, se bodo odločili, ali interesent izpolnjuje pogoje za uvrstitev v naslednjo fazo postopka, kaže objava na spletni strani SDH.

Kvalificiranim ponudnikom bodo nato poslali posredovali procesno pismo s podrobnimi podatki o načrtovanem prodajnem postopku in zahtevo po predložitvi okvirnih ponudb. Še pred zbiranjem zavezujočih ponudb bodo interesente zaprosili za predložitev nezavezujočih ponudb.

Izkaze interesa zbira francoska banka BNP Paribas, ki jo je SDH imenoval za izključnega finančnega svetovalca, ki bo opravil večfazni prodajni postopek za izbor najboljšega ponudnika.

Prodajalec namerava zaključiti postopek čim bolj tekoče ter hkrati maksimirati izkupiček od prodaje in gotovost transakcije, so zapisali. Hkrati si pridržuje pravico, da postopek kadarkoli spremeni ali ustavi.

Ker gre za kvalificiran delež, bo moral kupec pridobiti dovoljenje Evropske centralne banke (ECB).

Država, ki je 100-odstotni lastnik banke postala po sanaciji konec leta 2013, mora glede na zaveze Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banko prodati do sredine prihodnjega leta.

Banka je bila sanirana skupaj z NLB, NKBM in Banko Celje v letih 2013 in 2014, v okviru postopkov so ji nato pripojili Banko Celje. Abanka ima tričlansko upravo, ki jo vodi Jože Lenič.

Abanka je tretja največja banka v državi, bilančna vsota je konec junija letos znašala 3,71 milijarde evrov in je bila za 1,4 odstotka višja kot konec leta 2017. Abanka je v prvem polletju letos po nerevidiranih podatkih ustvarila 40,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 24,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Banka bo državi letos od 60,46 milijona evrov bilančnega dobička konec leta 2017 izplačala 42,62 milijona evrov dividend.

Več iz rubrike