Roboti v velikih podjetjih s pomembno vlogo

A. S. H.
Največji delež robotov uporabljajo v Španiji, kar 11 odstotkov, sledita ji Danska in Finska z 10 odstotki in Italija z devetimi. Foto: Dokumentacija Dela

V Evropski uniji kar 25 odstotkov velikih podjetij pri svojem delu uporablja robote.

Velika podjetja, ki zaposlujejo več kot 250 ljudi, v svojem delovnem procesu rade uporabljajo robote, veliko bolj, kot to počnejo mala in srednja podjetja.

Raziskava Eurostat za leto 2018 je pokazala, da v Evropski uniji 25 odstotkov velikih podjetij pri svojem delu uporablja robote, medtem ko je ta odstotek pri srednjih podjetjih, ki zaposlujejo med 49 in 249 ljudi, za polovico manjši, se pravi okoli 12 odstotkov. Pri malih podjetjih, kjer je zaposlenih od 10 do 49 ljudi, pa je ta odstotek še manjši in se giblje okoli 5 odstotkov.

Največji delež robotov uporabljajo v Španiji, kar 11 odstotkov, sledita ji Danska in Finska z 10 odstotki in Italija z devetimi.

Najmanj pa se robotov poslužujejo na Cipru, v Estoniji, Grčiji, Litvi, na Madžarskem in v Romuniji.
Več iz rubrike