Prodajalci in prodajalke si zaslužijo višje dodatke kot tisti, ki delajo od doma
O

Sindikat zahteva, da vodilni delavci, ki delajo v varnem zavetju doma, razkrijejo svoje plačilne liste.
Fotografija: V sindikatu pričakujejo, da bodo trgovska podjetja, ki obratujejo v času krize, predvsem pa trgovine, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, lekarne v zasebni lasti in bencinski servisi delavcem izplačale višje krizne dodatke, in sicer 500,00 evrov neto.
V sindikatu pričakujejo, da bodo trgovska podjetja, ki obratujejo v času krize, predvsem pa trgovine, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, lekarne v zasebni lasti in bencinski servisi delavcem izplačale višje krizne dodatke, in sicer 500,00 evrov neto.

V državnem zboru je bil sprejet zakon o interventnih ukrepih, ki določa, da delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200,00 evrov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Do dodatka so upravičeni vsi delavci v zasebnem sektorju ne glede na dejansko izpostavljenost koronavirusu. "Zakon enači delavce, ki delajo v varnem zavetju svojih domov (delo od doma), in delavce, ki morajo redno prihajati na delovna mesta, kamor sodijo tudi vsi zaposleni v trgovinski dejavnosti, lekarnah in bencinskih servisih," opozarjajo v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, kjer poudarjajo, da so slednje kategorije zaposlenih neprimerljivo bolj izpostavljene tveganjem.

Po njihovem mnenju je nujno, da se tem skupina dodatek zviša na način, da bo primerno nagradil najbolj ogrožene skupine delavcev.
 
"Zaposleni v trgovini tako kot številni drugi delavci, ki danes redno odhajajo na svoja delovna mesta zaradi narave dela, so neprimerljivo bolj izpostavljeni tveganjem za svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih. Prav zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pričakujemo, da bodo vsa trgovska podjetja, ki obratujejo v času krize, predvsem pa trgovine, ki se ukvarjajo z živilsko dejavnostjo, lekarne v zasebni lasti in bencinski servisi delavcem izplačale višje krizne dodatke, in sicer 500,00 evrov neto. Prav tako pričakujemo primerno prilagoditev omenjenih kriznih dodatkov s strani odločevalcev, in sicer najkasneje v sklopu drugega svežnja protikriznih ukrepov," so zapisali.
 
Kako v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije upravičujejo svojo zahtevo?
 
Zakon o interventnih ukrepih (33. člen) določa, da so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ-2) v mesecu aprilu in maju 2020. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tem času v celoti plačuje Republika Slovenija. Kaj to pomeni za delodajalce, prikazujejo v spodnji razpredelnici.

...
...

 
Ta prikazuje, da je delodajalec že pri plači 1.000,00 € bruto razbremenjen prispevkov v višini več kot 200,00 €. Višja, kot je plača, večje so razbremenitve. Pri plači 2.000,00 € bruto znaša razbremenitev že skoraj 500,00 €, pri plači 3.000 € pa že več kot 700,00 €.
 
Ta ukrep omogoča, da delodajalci svojim najbolj obremenjenim kadrom, ki požrtvovalno delajo za dobrobit celotne slovenske skupnosti, izplačajo človeka vreden dodatek 500,00 €. Sploh delodajalci v trgovinski dejavnosti, kjer trenutno ne beležijo upada prometa ali s tem povezanih likvidnostnih težav, bi morali takšne ukrepe sprejeti prostovoljno, odločevalci pa naj jih ob tem podprejo oz. to zakonsko uredijo v drugem svežnju interventnih ukrepov, so jasni.
 
"Povsem nehigienično bi bilo, da zaradi državne pomoči podjetja kujejo dobičke na račun zaposlenih, zato v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pričakujemo primerno ukrepanje tako delodajalcev v trgovinski dejavnosti kot tudi odločevalcev," so zapisali in dodali, da naj v "nasprotnem primeru delodajalci v trgovinski dejavnosti razkrijejo plačilne liste vodstvenih kadrov in tako omogočijo javno primerjavo plač tistih, ki so danes najbolj ogroženi in delajo v prvi bojni liniji, ter plače najvišjih članov uprave, ki delo opravljajo od doma in so tako tveganjem izpostavljeni v precej manjši meri."

Več iz rubrike

Komentarji: