Predstavitvena informacija

Pri poslovnih odločitvah se danes ne moremo zanašati zgolj na intuicijo

Živimo v času, ko nikakor ne moremo trditi, da nam primanjkuje podatkov, težava pa nastane pri odločitvi komu in zakaj zaupati, kako zanesljivi so ti podatki ter na kakšen način in v kakšnem času lahko do njih dostopamo. Tako zanašanje na lasten instinkt ni dovolj. S sodobnimi tehnologijami  za zbiranje in analizo podatkov pa lahko danes v racionalnem času dostopamo do želenih informacij, si znižamo stroške in obvladujemo tveganja.
Fotografija: Foto: AJPES
Odpri galerijo
Foto: AJPES

AJPES na portalu www.ajpes.si zagotavlja uradne javne informacije potrebne za preveritev poslovanja poslovnih partnerjev. Vsi pomembni podatki o poslovnih subjektih so na voljo na podlagi brezplačne registracije. Med njimi naj izpostavimo Poslovni register Slovenije, objavo letnih poročil, register transakcijskih računov in uradne objave.

Na portalu AJPES so dostopni tako finančni podatki poslovnih subjektov za zadnjih 5 let kot tudi vrsta vsebinskih podatkov zajetih v Poslovnem registru Slovenije, Registru transakcijskih računov in drugih registrih. Dostop do letnih poročil, ki jih poslovni subjekti predložijo AJPES, je mogoč prek spletne strani AJPES »Javna Objava Letnih Poročil« JOLP. Za leto 2018 je objavljenih 150.054 letnih poročil, od tega 1.629 revidiranih družb in 213 konsolidiranih ter 61 s preiskanimi računovodskimi izkazi. Iz objave pa je razvidno, da je po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) za leto 2018 poročalo 376 družb (368 za leto 2017), od tega 136 velikih, 100 srednjih, 75 majhnih in 65 mikro družb. Ostale družbe pa so poročale po Slovenskih računovodskih standardih (SRS).

Na JOLP so dostopna tudi zaključna poročila poslovnih subjektov, nad katerimi se začne postopek stečaja ali likvidacije (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida izdelana na dan pred začetkom tega postopka) in v drugih primerih prenehanja, ki upnikom zagotavljajo relevantne informacije o poslovnem subjektu. Za leto 2018 in 2019 je javno objavljenih 5.392 zaključnih poročil poslovnih subjektov.

Foto: AJPES
Foto: AJPES


Glede na to, da so revidirana letna poročila predložena v pdf obliki omogoča najboljši pregled nad poslovanjem podjetij z revidiranimi računovodskimi izkazi strukturirana in tekoče posodobljena zbirka RKLP, ki jo je možno uvoziti v lasten informacijski sistem.
 
Z naprednimi orodji do večje dodane vrednosti
 
Ker je čas predvsem v poslovnem svetu hitrih, a zanesljivih poslovnih odločitev, zlato, AJPES na svojem portalu nudi tudi napredno orodje za preverjanje poslovanja poslovnih partnerjev Fi=Po Finančni pomočnik. Fi=Po na enem mestu združuje vse ključne podatke na pregleden in grafičen način, tudi informacije o kapitalski ustreznosti, solventnosti in likvidnosti, razmerju med lastniškim in dolžniškim kapitalom, vrednosti premoženja in možnostih nadaljnjega razvoja, skupaj s kazalnikom tveganja in ostalimi pomembnimi kazalniki. Z njegovo pomočjo lahko enostavno pripravimo analize in primerjave s konkurenti ter si ustvarimo pravo, na podatkih slonečo sliko o poslovanju podjetja. Pika na i pa je možnost dnevnega obveščanja o vseh spremembah pri poslovnih partnerjih, kar omogoča dejansko celovito obvladovanje poslovnih tveganj in pravočasno sprejemanje ukrepov.
 
Fi=Po pa ni edino napredno orodje, ki ga nudi AJPES. S spletnim servisom proFi=Po si lahko zagotovite avtomatiziran prevzem ažurnih podatkov o gospodarskih poslovnih subjektih v svoje informacijske sisteme, kot so denimo CRM ali ERP. Ta servis uporabljajo številna podjetja iz vse Slovenije, saj z avtomatiziranim procesom prejemanja podatkov o svojih partnerjih lažje sledijo spremembam poslovnih procesov pri dobaviteljih in kupcih ter sprejemajo prave poslovne odločitve.

Več iz rubrike