Pri nas v prvem četrtletju več turističnih nočitev kot obstaja Slovencev

STA
Prizor z Odprte kuhinje v Ljubljani. Foto Jure Eržen

V prvem letošnjem četrtletju so turistični delavci v Sloveniji našteli več kot 921.000 prihodov in skoraj 2,5 milijona prenočitev turistov. To je tri odstotke več prihodov in prav toliko več prenočitev kot v istem obdobju leta 2018. Prihodov tujih turistov je bilo za odstotek več, število njihovih prenočitev pa je poraslo za dva odstotka.

V marcu je bilo turističnih prihodov v Sloveniji 341.000, prenočitev pa je bilo več kot 825.000. Pri prenočitvah to pomeni enoodstotno, pri prihodih pa dveodstotno rast glede na marec lani, je danes sporočil državni statistični urad.
Vendar pa se je število tujih turistov zmanjšalo. Njihovih prihodov je bilo približno 217.000 oz. dva odstotka manj kot v marcu 2018, njihovih prenočitev pa približno 496.000 oz. tri odstotke manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Rast so torej ustvarili domači turisti, ki so število prihodov povečali za 10 odstotkov na 124.000, število prenočitev pa za sedem odstotkov na približno 329.000.

Ključni tuji turistični trgi za Slovenijo so v marcu ostali Italija, saj so italijanski turisti ustvarili 16 odstotkov vseh tujih turističnih prenočitev, sledile so Avstrija (12 odstotkov), Hrvaška (osem odstotkov), Nemčija (sedem odstotkov) in Madžarska (šest odstotkov). Zmanjšalo se je sicer število turistov z vseh ključnih trgov, najbolj iz Nemčije, za 19 odstotkov, iz Madžarske, za 15 odstotkov, ter iz Avstrije, za 12 odstotkov.

V prvem četrtletju je slika nekoliko bolj optimistična. Italijanski gostje so ustvarili več kot 224.000 prenočitev, to pa je slabih šest odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Hrvaški turisti so število prenočitev povečali za dobre štiri odstotke na 209.000, avstrijski pa za odstotek na 149.000. Enaka je bila rast prenočitev gostov z Madžarske (na 76.000), za 10 odstotkov pa je upadlo število nočitev nemških gostov (70.000).

Največ turistov je sicer marca obiskalo zdraviliške občine, na katere je odpadlo 30 odstotkov vseh ustvarjenih prenočitev. Sledile so gorske občine (21 odstotkov), obmorske občine (18 odstotkov) in občina Ljubljana (15 odstotkov).
Več prenočitev kot v marcu lani je bilo v marcu letos ustvarjenih v vseh vrstah turističnih občin z izjemo gorskih - tam jih je bilo za odstotek manj. Rast pa je bila največja v občini Ljubljana, sedemodstotna, sledile so obmorske občine (šest odstotkov) in zdraviliške občine (dva odstotka).

Slovenija je ustvarila nadpovprečno rast.

V prvem trimesečju je Ljubljana število turističnih prenočitev povečala prav tako za slabih sedem odstotkov, gorske občine so beležile štiriodstotno rast, zdraviliške triodstotno in obmorske dvoodstotno.

Lansko leto je bilo za slovenski turizem rekordno. Število prihodov se je povečalo za osem odstotkov na 5,9 milijona, število prenočitev pa za 10 odstotkov na 15,7 milijona. Povečanje je bilo ustvarjeno na račun tujih gostov, medtem ko je obisk domačih gostov ostal na ravni leta 2017.

Po podatkih Svetovne turistične organizacije (UNWTO) je bila lani na svetovni ravni rast turističnih prihodov šestodstotna, enako rast je beležila Evropa. Slovenija je torej ustvarila nadpovprečno rast.

Evropska potovalna komisija ETC za letošnje leto napoveduje skoraj štiriodstotno rast turističnih prihodov na svetovni ravni in skoraj triodstotno v Evropi. Glavni cilji slovenskega turizma so medtem podaljševanje dobe bivanja turistov, povečevanje prihodkov iz naslova izvoza turizma in povečevanje turističnega obiska zunaj glavne sezone.
Več iz rubrike