Pošta Slovenije: Preklic stavke

Svet kapitala
FOTO:MAVRIC PIVK
Reprezentativna sindikata v Pošti Slovenije sta odločala o potrditvi načelnega dogovora o odprtih vprašanjih, ki sta ga v petek dosegla s poslovodstvom družbe. Sindikat poštnih delavcev in Sindikat delavcev prometa in zvez sta potrdila dogovor, da ta teden napovedane stavke ne bo.
Sporazum o stavkovnih zahtevah, ki vključuje dogovor o izboljšanju delovnih pogojev in materialnega položaja zaposlenih, naj bi podpisali danes.
Vsebina dogovora, ki naj bi ga javnosti predstavili po podpisu, uradno ni znana, po neuradnih podatkih Radia Slovenije pa naj bi se dogovorili, da se bosta zneska za regres in potne stroške zvišala na raven pred letom 2012, višja bo tudi finančna postavka za nadure, bolj jasno bodo odmerjeni odmori za zaposlene, zaposlili pa naj bi tudi 200 novih delavcev.

Zaposleni v poštnem prometu so v pogajanjih v zadnjih tednih terjali zlasti razbremenitev in zboljšanje delovnih pogojev. Glavna težava je po njihovi oceni v pomanjkanju kadrov, zaradi česar prihaja do velike obremenjenosti poštarjev, ki praviloma delajo več kot osem ur dnevno.