Novo ime SDH-ja ne bo moglo vplivati na krizo

Novo ime v upravi SDH-ja je Janez Tomšič. Kdo je in zakaj nov član ne bo mogel vplivati na posledice globalne krize, ki kaže svoje zobe?
Fotografija: SDH - Slovenski državni holding.FOTO: Blaž Samec
Odpri galerijo
SDH - Slovenski državni holding.FOTO: Blaž Samec

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) je za člana uprave holdinga imenoval Janeza Tomšiča. Mandat bo nastopil jutri, tj. 23. aprila, dan zatem, ko bo mandat članice uprave prenehal Vanessi Grmek, ki je bila 1. februarja imenovana na podlagi sklepa sodišča, so sporočili iz SDH.

Po odstopu članov uprave Boštjana Kolerja in Borisa Medice v začetku januarja je nominacijska komisija nadzornega sveta za popolnitev uprave izvedla postopek nabora primernih kandidatov. Tomšiča je predlagala po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov upoštevajoč izkušnje, druge zakonske pogoje ter merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti.

In kaj so po mnenju nadzornega sveta značilnosti "primernosti" kandidata?
Kot so dejali v SDH-ju so so se nadzorniki odločali "na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno-vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence".
Janez Tomšič je ustrezal vsem kriterijem, saj je po univerzitetni diplomirani pravnik, doslej je med drugim deloval v družbi DSU, kjer je bil eden od dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine in v letih 2015-2019 član poslovodstva DSU.

Janez Tomši<strong>č,</strong> rojen leta 1979, je po navedbah SDH-ja univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb.Foto: Uros HOCEVAR/Delo
Janez Tomšič, rojen leta 1979, je po navedbah SDH-ja univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb.Foto: Uros HOCEVAR/Delo


Podrobneje:
Janez Tomšič, rojen leta 1979, je po navedbah SDH-ja univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete Univerze v Ljubljani z izkušnjami vodenja in nadzora gospodarskih družb.
Večino poslovne poti je posvetil delovanju v državni družbi DSU, kjer je bil med drugim eden izmed dveh direktorjev hčerinske družbe DSU nepremičnine in v letih 2015‒2019 član poslovodstva DSU-ja, odgovoren zlasti za investiranje in upravljanje nepremičnin.

Od leta 2007 je bil v nadzornih svetih gospodarskih družb in organizacij javnega sektorja (npr. Stanovanjskega sklada RS), trenutno je namestnik predsednika nadzornega sveta SID banke.
Kot še pravijo v SDH-ju, Tomšič večletne izkušnje z vodenjem in nadzorom družb, strateškim načrtovanjem, upravljanjem naložb v podjetja in nepremičnine, vodenjem ljudi ter načrtovanjem in izvajanjem investicijskih projektov nadgrajuje s stalnim izobraževanjem, zlasti s področja korporativnega upravljanja, prava, finančnega menedžmenta in bančništva.

Je imetnik potrdila Združenja nadzornikov Slovenije o usposobljenosti za člane nadzornih svetov in upravnih odborov družb. Kot so navedli v SDH-ju so Koler in Medica ter član nadzornega sveta Igor Kržan  na začetku januarja sporazumno odstopili s položajev, potem ko je nadzorni svet SDH-ja v postopku prodaje manjšinskega deleža države v družbi Meta Ingenium, ki je imela v lasti 10,8-odstotni delež ajdovske družbe BIA Separations, ugotovil določena odstopanja od standardov in postopkov SDH-ju.


Ljubljana, 21.marca 2017. SDH - Slovenski državni holding. [avtor:Samec Blaž]
Ljubljana, 21.marca 2017. SDH - Slovenski državni holding. [avtor:Samec Blaž]

Info o SDH:

Kot razkriva edino javno objavljeno letno poročilo je imel SDH na dan 31. december 2019 v upravljanju skupaj 72aktivnih kapitalskih naložb in 24 neaktivnih (družbe v stečaju ali v likvidaciji). Knjigovodska vrednost lastniških deležev v upravljanju je znašala 10,3 mrd EUR, kar je za 0,2 mrd EUR več kot ob koncu leta 2018.

V drugi polovici leta 2020 so se pri številnih družbah portfelja že kažejo tudi ekonomske posledice krize, kar je pomenilo nižje pričakovane dividende v letu 2021 in nižjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja za leto 2020.

Najbolj prizadete panoge so industrija, promet in logistika ter turizem, v manjši meri tudi nekatere druge. Vendar pa se je učinkovitost delovanja teh družb najbolj pokazala prav v tem času, ko so družbe, ki upravljajo s kritično infrastrukturo in družbe, ki zagotavljajo nekatere druge pomembne javne storitve, vseskozi zagotavljale nemoteno delovanje te infrastrukture in zagotavljale storitve v največjem možnem obsegu. Ker so se zaradi ukrepov za obvladovanje krize.

Mnoge družbe so utrpele precejšnje znižanje prihodkov, zato so bili finančni rezultati strateških družb  občutno nižji kot v enakem obdobju 2019.
 

Več iz rubrike