Predstavitvena informacija

Naložbena pobuda za rast in delovna mesta

Kaj imajo skupnega visokotehnološka papirnica na Finskem, ki uporablja obnovljive vire energije, 14 novih zdravstvenih domov na Irskem, posodobitev vlakovnih kompozicij v osrednji in severni Italiji ter razvijanje novih vsebin in digitalnih platform švedske medijske hiše Bonnier AB?
Fotografija: Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji
Odpri galerijo
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

To so nekateri od primerov projektov javno-zasebnega partnerstva, ki jim Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) v primeru neuspeha projekta zagotavlja jamstvo za kritje prve izgube. Poleg infrastrukturnih projektov, EFSI nudi dostop do financiranja tudi MSP-jem, ki jih bodisi bremeni visoka zadolženost zaradi posledic krize bodisi nimajo ustrezne bančne zgodovine, ki bi jim omogočila najem posojil (denimo zagonska podjetja). Za slovenske MSP-je je na voljo 180 milijonov evrov.
Da bi spodbudila gospodarsko rast, odpiranje delovnih mest in oživila strateške naložbe v ključnih sektorjih, je EU predstavila posebno naložbeno pobudo.
Naložbeni načrt za Evropo bo sprostil javne in zasebne naložbe v višini najmanj 315 milijard EUR do leta 2018, s čimer bo podjetjem vseh velikosti omogočil dostop do financiranja tveganih projektov. Osrednji element naložbenega načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), namenjen podpori inovativnim projektom, ki zaradi morebitnega večjega tveganja potrebujejo dodatno kritje. Sklad EFSI je skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke (EIB).

Naložbeni načrt za Evropo

Z naložbenim načrtom za Evropo si v Evropski uniji prizadevamo spodbuditi vlaganja v gospodarstvo. Naši cilji so:
- spodbuditi ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast;
- izpolniti dolgoročne potrebe gospodarstva in povečati konkurenčnost;
- okrepiti proizvodne zmogljivosti in infrastrukturo v Evropi.
Pridružite se #InvestEU.
Najnovejše informacije o naložbenem načrtu
za Evropo so na voljo na:

ec.europa.eu/invest-eu #investEU

Načrt je sestavljen iz treh glavnih stebrov:

- spodbujanje javnih in zasebnih virov financiranja: Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) vlagateljem ponuja priložnosti za naložbe v visokokakovostne infrastrukturne in inovacijske projekte ter tudi v mala in srednje velika podjetja (MSP) po Evropi. S pomočjo 21 milijard evrov skupnega jamstva (16 milijard evrov iz evropskega proračuna in 5 milijard evrov iz Evropske investicijske banke – EIB), ki prevzame najvišje tveganje dobro pripravljenih projektov, je namen spodbuditi dodatne naložbe v višini vsaj 315 milijard evrov v treh letih;
- podpora naložbam z ustanovitvijo preglednega portala naložbenih projektov na ravni Evropske unije in zagotavljanje potrebne tehnične pomoči za nosilce projektov;
- ustvarjanje prijaznega okolja za vlaganja z odpravo sektorskih in finančnih ovir za naložbe. To vključuje vzpostavljanje enotnega digitalnega trga, energetske unije in unije kapitalskih trgov.

Naložbeni načrt za Evropo ponuja edinstvene priložnosti za:

- nosilce projektov v Evropski uniji:
- nosilci projektov, ki iščejo vlagatelje, lahko povečajo svojo prepoznavnost s prijavo na Evropski portal naložbenih projektov (EIPP) in dobijo pomoč prek Evropskega svetovalnega vozlišča za naložbe (EIAH);
- nosilci velikih infrastrukturnih in inovacijskih projektov lahko lažje dostopajo do finančnih sredstev za projekte z višjo stopnjo tveganja s pomočjo EFSI,
- mala in srednje velika podjetja (MSP) ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo si lahko zagotovijo financiranje projektov prek nacionalnih promocijskih bank in lokalnih finančnih posrednikov. Naložbeni načrt omogoča višjo in hitrejšo dodelitev sredstev iz že obstoječih programov EU za podporo MSP (programa COSME in InnovFin) ter povečanje posojil;
- institucionalne vlagatelje v Evropski uniji in tujini:
- evropski portal naložbenih projektov EIPP je brezplačen spletni portal za vlagatelje po vsem svetu, kjer lahko najdejo naložbene priložnosti v Evropi. Zasnujejo lahko svoj izbor projektov, ki so vredni vsaj 10 milijonov evrov in so ločeni po sektorjih in državah,
- skupina EIB prek EFSI prevzame znaten delež tveganja v dobro pripravljenih, ekonomsko in finančno izvedljivih projektih, ki jih izbere odbor neodvisnih strokovnjakov. Vlagatelji lahko sovlagajo v posamezne projekte ali naložbene platforme, ki so tematsko ali geografsko opredeljene. Naložbene priložnosti obstajajo tako v infrastrukturi kot v delniških skladih, ki so namenjeni zagonskim podjetjem ter MSP-jem.
EFSI je do septembra 2016 spodbudil že za skoraj 127 milijard EUR naložb v 27 državah članicah EU ter omogočil lažji dostop do financiranja že 290.000 MSP-jem ter podjetjem s srednje veliko tržno kapitalizacijo v Evropi. To predstavlja že več kot tretjino od 315 milijard EUR načrtovanih naložb, ki sta jih za obdobje 2015–2018 napovedali Evropska komisija in EIB.

Več iz rubrike

aktualno

Od 345 milijonov, unovčenih za 13,5 milijona evrov turističnih bonov

Prebivalci Slovenije so doslej unovčili 100.000 turističnih bonov v skupni vrednosti 13,5 milijona evrov, je sporočila Finančna uprava RS (Furs).

aktualno

Novo stanovanje v Avstriji stane deset letnih plač

V mednarodni primerjavi so najemnine na Dunaju še vedno razmeroma nizke, kaže Deloittova študija.

aktualno

Nemška aplikacija »covid-19« že prvi dan s 6,5 milijona uporabnikov

Nemci so aplikacijo za sledenje stikom vpeljali že junija, zagon aplikacije pa je bil izredno uspešen; v le 24 urah jo je uporabljalo 7,8 odstotkov prebivalstva.

aktualno

Hude posledice za milenijce in generacijo Z

Deloittova raziskava razkriva »odporno generacijo«: covid-19 prinaša hude posledice za milenijce in generacijo Z, a ti v njej vidijo priložnost za razmislek in ukrepanje.

Komentarji: