Na Ajpesu odslej register dejanskih lastnikov

Na Ajpesu bo od danes na voljo vpogled v register dejanskih lastnikov, saj se je iztekel rok, do katerega so morale pravne osebe vanj vpisati podatke. Do četrtka opoldne je to storila slaba polovica od skupno 83.000 zavezancev. Urad za preprečevanje pranja denarja, ki izvaja nadzor, pričakuje, da bodo vsi zavezanci izpolnili obveznosti.
Fotografija: Jože Suhadolnik
Odpri galerijo
Jože Suhadolnik

Vzpostavitev registra temelji na zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati sredi lanskega novembra. Register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja, vzpostavlja in ga bo vodil Ajpes, nadzor pa je v pristojnosti urada za preprečevanje pranja denarja.

Ajpes je aplikacijo za vpis podatkov zagnal 11. decembra. Dejanske lastnike morajo v register vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki jim pri poslovanju nastanejo davčne obveznosti v Sloveniji. Do četrtka opoldne je po navedbah Ajpesa podatke v register vpisalo približno 37.000 subjektov.

Javni iskalnik v registru, ki naj bi pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur in onemogočal zlorabe za pranje denarja in financiranje terorizma, bo Ajpes odprl danes, predvidoma v dopoldanskem času. V njem bodo javni podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu. Vsi podatki pa bodo dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

Nadzor nad poslovnimi subjekti in pravilnostjo vpisanih podatkov bo vršil urad za preprečevanje pranja denarja. "V uradu pričakujejo, da bo možno doseči določen napredek pri izpolnjevanju obveznosti z milejšimi ukrepi, kar pa izreka globe kot možne sankcije ne izključuje," so povedali na ministrstvu za finance.

Kot so spomnili, je register dejanskih lastnikov novost v pravnem redu Slovenije. V tem tednu so se vpisi zelo intenzivirali in v uradu pričakujemo, da bodo subjekti svoje obveznosti v veliki večini opravili. V okviru izvajanja nadzora bomo zasledovali cilj, da bo register vseboval čim bolj popolne in ažurne podatke," so dodali.

Za neizpolnjevanje zavez, med drugim če zavezanec ne vpiše podatkov o lastniku ali če vpiše napačne podatke, so zagrožene globe od 6000 do 60.000 evrov, globa za odgovorno osebo takšnega zavezanca je od 400 do 2000 evrov.

Več iz rubrike

Komentarji: