Luka Koper za letos načrtuje 49 milijonov evrov dobička

Skupina Luka Koper v letu 2018 načrtuje 57 milijonov evrov dobička iz poslovanja ter čisti dobiček v višini 49 milijonov evrov, izhaja iz povzetka poslovnega načrta Luke Koper, na katerega je nadzorni svet družbe danes podal soglasje. Finančni učinki reševanja poslovnega odnosa z IPS sicer niso del poslovnega načrta.
Fotografija: Igor Modic
Odpri galerijo
Igor Modic

Čisti prihodki od prodaje naj bi se v letu 2018 zvišali na 228 milijonov evrov. Od tega naj bi čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti znašali 215 milijonov evrov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov, predvideva načrt, ki ga je Luka objavila na straneh Ljubljanske borze.

Čisti prihodki od prodaje na ravni skupine Luka Koper naj bi medtem dosegli 232 milijonov evrov, od tega čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti 219 milijonov in iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb 13 milijonov evrov.

Luka poleg tega načrtuje 55 milijonov evrov dobička iz poslovanja na ravni matične družbe in 57 milijonov evrov na ravni skupine. Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) matične družbe je načrtovan v višini 84 milijonov evrov, na ravni skupine pa 86 milijonov evrov. Družba Luka Koper bo tako v letu 2018 predvidoma realizirala EBITDA maržo iz naslova tržne dejavnosti v višini 38,9 odstotka, skupina pa 39,1-odstotno maržo.

Luka Koper ob tem načrtuje čisti dobiček družbe v višini 48 milijonov evrov ter skupine v višini 49 milijonov evrov. Tako matična družba kot skupina bosta v letošnjem letu dodatno znižali obseg finančnih obveznosti, ki bodo konec leta 2018 predvidoma znašale 117 milijonov evrov v družbi oz. 101 milijon evrov v skupini. Prav tako načrtujejo čisto dobičkonosnost kapitala družbe v višini 13,7 odstotka, skupine pa v višini 12,9 odstotka.

V letu 2018 je ladijski pretovor v Luki načrtovan v višini 23 milijonov ton oz. na enaki ravni kot lani. Največjo rast predvidevajo na strateških blagovnih skupinah kontejnerjev v višini osmih odstotkov in avtomobilov v višini štirih odstotkov, medtem ko bo na skupno raven ladijskega pretovora v letu 2018 v največji meri vplival manjši pretovor blagovne skupine sipkih in razsutih tovorov zaradi načrtovanega enkratnega dogodka, povezanega z obširnejšimi vzdrževalnimi deli in remonta plavža stranke v zaledju.

Izdatki za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva matične družbe so v letošnjem letu načrtovani v višini 51,9 milijona evrov, na ravni skupine Luka Koper pa v višini 52,3 milijona evrov. Naložbene aktivnosti bodo usmerjene predvsem v povečanje kapacitet kontejnerskega terminala na južnem delu prvega pomola, izgradnjo novega Ro-Ro veza v tretjem bazenu, pridobitev dodatnih skladiščnih površin za potrebe terminala za avtomobile in Ro-Ro ter izgradnjo novega vhoda v luko.

V nasprotju s predvidevanji pa očitno nadzorniki niso obravnavali problematike delavcev IPS in njihove morebitne zaposlitve. Kot izhaja iz povzetka poslovnega načrta, je družba sicer pristopila k ureditvi poslovnega odnosa z IPS, oblikovana pa je bila tudi delovna skupina za pripravo strategije reševanja problematike IPS ter kasneje akcijskega načrta za implementacijo strategije. Niso pa finančni učinki reševanja poslovnega odnosa z IPS del poslovnega načrta.

Družba Luka Koper je lani po nerevidiranih podatkih ustvarila 206,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, pretovor pa je dosegel rekordnih 23,37 milijona ton.

V poslovnemu načrtu za leto 2017 je Luka načrtovala 22,8 milijona ton ladijskega pretovora, na ravni skupine pa 215,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, 82,6 milijona evrov EBITDA in dobiček v višini 47,5 milijona evrov.

Več iz rubrike

Komentarji: