Karierno vprašanje: Ali sem lahko z gradbenim poklicem zaposljiv?

prof. dr. Goran Turk, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL
Foto Blaž Samec

Karierno vprašanje: Zanima me gradbeništvo, a me skrbi, da v gospodarski krizi ne bo zaposlitev. Kako sem lahko z gradbenim poklicem zaposljiv?

Menim, da je lahko bodoči gradbenik, tako tehnik ali inženir kot magister, brez skrbi. Gradbeništvo je ena izmed gospodarskih panog, ki ne bo nikoli zamrla, saj vse človekove dejavnosti potekajo v stavbah, vse večja ekonomska povezanost sveta pa potrebuje raznovrstno infrastrukturo.

Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje vseh objektov je delo gradbenikov. Res je gradbeništvo, podobno kot druge panoge, izpostavljeno spremembam in nihanjem, ki pa običajno ne presegajo 10 ali 20 odstotkov. Obseg gradbenih del v Sloveniji se je leta 2009 zmanjšal za 60 odstotkov zaradi kombinacije nesrečnih okoliščin: Evropo je zajela ena najhujših gospodarskih kriz, hkrati pa se je končala gradnja avtocestnega križa v Sloveniji.

Zdaj je stanje povsem drugačno, obseg gradbenih del je že dosegel raven izpred krize v letu 2008, po napovedih pa naj bi se v naslednjih letih še povečal. Iz te zgodbe smo se vsi tudi nekaj naučili in zato bodo vsi – od države do vodstev podjetij – ob morebitnih podobnih gospodarskih kazalcih bolj previdni in delovali tako, da nihanja ne bodo presegla deset odstotkov. Gradbeništvo je namreč ena najpomembnejših gospodarskih panog z visokim deležem v bruto domačem proizvodu.

image
Goran Turk


Poleg investicij v večje gradbene komplekse, kot so logistični centri, nakupovalna središča in stanovanjske zgradbe, bomo v naslednjem desetletju in še dlje priča izgradnji več velikih infrastrukturnih objektov, kot so drugi železniški tir proti Kopru, druga cev predora Karavanke, tretja razvojna os avtoceste proti Koroški in Beli krajini, energetski objekti in drugi. Čaka pa nas tudi ogromno dela z obnovami zgradb, mostov, predorov, cest, železnic, vodovodov, jezov in drugih objektov. Pri zgradbah mislim predvsem na protipotresno utrditev stavb ter na izboljšanje njihove energetske učinkovitosti. Dela gradbenikom ne bo zmanjkalo.
 

Nezaposlenih gradbenikov ni


Danes šele prav čutimo posledico hudega padca obsega gradbenih del, saj je zaradi različnih razlogov zanimanje za gradbeniške poklice usahnilo. Potreba po kadrih je velika, trenutek za šolanje na tem področju pa najboljši. Nezaposlenih gradbenikov praktično ni in jih nikoli ni bilo. Tudi v času najhujše krize so diplomanti gradbeništva dobili delo prej kot v letu dni, res pa jih je nekaj več odšlo v tujino ali se zaposlilo v sorodnih panogah.

Če povzamem, odločitev za šolanje na področju gradbeništva je prava! Gradbena dejavnost je tako raznovrstna, da v panogi vsak najde področje dela, ki mu najbolje ustreza: projektiranje, izvedba, nadzor, planiranje ali organizacija gradbenih del, promet, razvoj materialov, tehnologij in orodij, trženje, cenilstvo … Programi, ki jih na področju gradbeništva izvajajo slovenske univerze, so zelo kakovostni, naši diplomanti in magistri se praviloma zelo uspešno vključujejo v skupine strokovnjakov doma in v tujini. Zadoščenje gradbenika, ko opazuje rezultate svojega dela in znanja, ki se kažejo v zgrajenih gradbenih objektih, pa je neprecenljivo.