Državni proračun v prvih treh mesecih s 306 milijonov evrov primanjkljaja

Davek na dodano vrednost (DDV) je znašal 891,8 milijona evrov in je bil nižji za 1,3 odstotka.
Fotografija: V okviru tekočih transferov je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom namenjenih 391,2 milijona evrov oz. 6,9 odstotka ali 25,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani.  FOTO: JURE ERŽEN/Delo
Odpri galerijo
V okviru tekočih transferov je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom namenjenih 391,2 milijona evrov oz. 6,9 odstotka ali 25,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani.  FOTO: JURE ERŽEN/Delo

Ljubljana - Državni proračun je imel v prvih treh mesecih leta 306 milijonov evrov primanjkljaja, medtem ko je bil v enakem obdobju lani pri 202 milijonih evrov. Prihodki so bili z 2,39 milijarde evrov od primerljivega lanskega obdobja višji za 23 milijonov evrov, odhodki pa so se povečali za nekaj manj kot 128 milijonov evrov na 2,69 milijarde evrov.

Kot so danes sporočili z ministrstva za finance, so prilivi iz naslova davčnih prihodkov v tem obdobju skupaj dosegli dve milijardi evrov in so bili za 1,5 odstotka oz. 30,9 milijona evrov nižji kot v enakem lanskem obdobju.

Dohodnina je nanesla 363 milijonov evrov in je bila od primerljivega lanskega obdobja višja le za 2,6 odstotka oz. za 9,2 milijona evrov. "Relativno nizka rast je predvsem posledica uveljavitve novele zakona o dohodnini. Zaradi razbremenitve dohodkov iz dela na podlagi spremembe dohodninske lestvice, zvišanja splošne olajšave in spremembe mehanizma določitve celotne dodatne splošne olajšave so se prihodki iz tega naslova znižali," so pojasnili na ministrstvu.

Davek od dohodkov pravnih oseb se je zvišal za 8,4 odstotka na 212,8 milijona evrov, ministrstvo pa je rast pripisalo višje obračunanim akontacijam, kar je posledica boljšega poslovanja podjetij v lanskem letu in odmerjene akontacije tega davka za leto 2019.

Davek na dodano vrednost (DDV) je znašal 891,8 milijona evrov in je bil nižji za 1,3 odstotka oz. za 12 milijonov evrov glede na enako obdobje lani. Rast in dinamika gibanja DDV sta v največji meri odvisni od gibanja in rasti zasebne ter državne potrošnje.

Prihodki iz naslova pobranih trošarin so znašali 314 milijonov evrov in so bili za 10,4 odstotka ali 36,3 milijona evrov nižji kot v enakem obdobju lani. Prihodki od trošarin od energentov in električne energije so bili nižji za 46 milijonov evrov.

Marca so namreč nekateri davčni zavezanci zaradi pandemije koronavirusa že zaprosili za obročno odplačevanje obveznosti iz naslova trošarin na energente. Prav tako se je zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v drugi polovici marca znižala potrošnja energentov.

Prihodki od trošarin od tobaka in tobačnih izdelkov so se zvišali za 8,5 milijona evrov, prihodki od trošarin od alkohola in alkoholnih pijač pa za 1,2 milijona evrov.

Odhodki državnega proračuna so bili v prvih treh mesecih leta od primerljivega lanskega obdobja višji za pet odstotkov. Med tekočimi odhodki so se obveznosti za plačilo plač in prispevkov na letni ravni zvišale za 7,3 odstotka oz. za 23,7 milijona evrov na 346,2 milijona evrov. "To povišanje je v večji meri posledica napredovanj in izvajanja dogovora o plačah ter drugih stroških dela v javnem sektorju," so pojasnili na ministrstvu.

Za 24,6 milijona evrov ali 15,7 odstotka so bili višji izdatki za blago in storitve, ki so skupaj znašali 181,7 milijona evrov. Ministrstvo je v drugi polovici marca namreč že zabeležilo tudi povečanje odhodkov za nabavo zaščitne opreme za preprečevanje širjenja koronavirusa.

V okviru tekočih transferov je bilo za transfere posameznikom in gospodinjstvom namenjenih 391,2 milijona evrov oz. 6,9 odstotka ali 25,2 milijona evrov več kot v enakem obdobju lani. Med temi so se za 7,1 odstotka ali 9,5 milijona evrov na 144,2 milijona evrov povečali družinski prejemki in starševska nadomestila ter za 15,2 odstotka ali 14,7 milijona evrov na 111,2 milijona evrov transferi za zagotavljanje socialne varnosti.

Obveznost državnega proračuna do Zavoda za pokojninsko in invalidsko blagajno, ki je odvisna od razlike med prihodki zavoda iz prispevkov in iz drugih virov ter odhodki zavoda, je bila v prvih treh mesecih letošnjega leta višja za 11,8 milijona evrov, kar je posledica redne uskladitve pokojnin februarja letos in poračuna za lansko leto.

Vplačila v proračun EU so v prvih treh mesecih leta 2020 znašala 154 milijonov evrov in so glede na enako obdobje lani nižja za 24,8 odstotka ali 50,8 milijona evrov.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo sestavljajo vse štiri javne blagajne, je v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležila 4,64 milijarde evrov prihodkov in 5,02 milijarde evrov odhodkov.

Več iz rubrike

aktualno

Francoske sirarje je načela plesen

Tradicionalna prodaja sira v Franciji se je zmanjšala za več kot polovico. Državo tisočih sirov je covid-19 pahnil na rob prepada.

aktualno

Christine Lagarde: Čakajo nas globoke spremembe v svetovni ekonomiji

Gospodarska koronakriza, bo povzročila globoke spremembe v svetovnem gospodarstvu, je dejala Christine Lagarde, vodja Evropske centralne banke (ECB).

aktualno

Parlamentarno pot začenja paket ukrepov za drugi val epidemije

Odbor DZ za delo ima danes na dnevnem redu seje predlog novega interventnega zakona, katerega cilj je omiliti in odpraviti posledice epidemije covida-19 za državljane in gospodarstvo.

aktualno

Znano je kdo je imel lani pri sosedih največ prihodka in kdo dobička

FINA je obdelala letne računovodske izkaze, ki jih je do 30. junija oddalo 131.701 podjetij, ki plačujejo davek na dobiček, razen bank, zavarovalnic in drugih finančnih institucij.

Komentarji: