Do leta 2025 bo več kot 20 % Evropejcev starejših od 65 let

Letos maja so se evropske podpisne organizacije Listine raznolikosti prvič povezale v praznovanju evropskega meseca raznolikosti.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Podjetja se danes že zavedajo, da bolj raznolika in vključena delovna sila povečuje učinkovitost podjetja ter doseganje ciljev, politika raznolikosti in vključenosti pa dviguje moralo ter prinaša boljši dostop do določenih segmentov trga. Z optimizacijo upravljanja s človeškimi viri, podjetja širijo bazen zaposlovanja, znižujejo izgube zaradi bolniških odsotnosti, odliva in fluktuacije, raznolikost je tudi vir večje inovativnosti in ustvarjalnosti, navajajo različne ekonomske teorije.

Podobno potrjujejo tudi raziskave že iz začetka 21. stoletja. Prva obsežnejša študija v Evropi Benefits Research in Europe 2003 je izpostavila, da 69 % podjetij, ki upravljajo raznolikost, poročajo o višjem ugledu, 62 % o večji zmožnosti privabiti in zadržati top talente, 60 % o višji motivaciji, 57 % o večji inovativnosti in kreativnosti, izboljšanju produktov in storitev ter znižanju bolniških odsotnosti. Po raziskavi Fortune 500 podjetij (Catalyst, 2004), ki so imela na najvišjih pozicijah večji delež žensk, so ta izkazala 35,1-% višjo donosnost lastniškega kapitala ter 34-% višjo donosnost za delničarje podjetja.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

 

V maju podjetja praznovala mesec raznolikosti, ki je tudi vir večje inovativnosti


Z upravljanjem raznolikosti podjetja izkazujejo svojo zmožnost pogleda naprej in poznavanje napovedi demografskih in organizacijskih sprememb. Prebivalstvo se stara, kar je ena od največjih socialnih in ekonomskih sprememb 21. stoletja. Do leta 2025 bo več kot 20 % Evropejcev starejših od 65 let. Hkrati evropsko prebivalstvo postaja vse bolj etnično raznoliko, povečuje se delež žensk na trgu dela, kažejo se tudi trendi zviševanja deleža žensk na vodilnih mestih. Spremembe so se zgodile tako v sestavi delovne sile kot tudi na ravni potrošnikov ter njihovih potreb. Vse omenjeno zahteva bolj ustvarjalne strategije zadržanja sodelavcev in produktno inovativnost. Organizacijske spremembe, ki so posledice zunanjih pritiskov, vplivajo na to, kako bodo podjetja poslovala v prihodnosti.
Foto: Andrej Križ
Foto: Andrej Križ

 

Ustvarjanje vključujočih delovnih okolij


EU je v podpori podpisnikov po celotni EU, ki pristopajo k Listinam raznolikosti, leta 2010 vzpostavila evropsko platformo Listin raznolikosti. V tem sklopu so letos prvič organizirali tudi praznovanje meseca maja kot evropskega meseca raznolikosti, ki so se mu pridružila tudi slovenska podjetja. Namen praznovanja je izpostaviti dobre prakse ter izkušnje podjetij na področju upravljanja raznolikosti. Opozarjamo in usmerjamo na to, kako pomembni sta raznolikost in vključenost na delovnem mestu, in v družbi nasploh ter hkrati izpostavljamo prizadevanja podjetij pri ustvarjanju vključujočih delovnih okolij.

*Naslednji ponedeljek bomo predstavili slovensko Listino raznolikosti in dobre prakse slovenskih podjetij.
 
 

Več iz rubrike