Banke s 343 milijonov evrov čistega dobička

Banke so v prvih devetih mesecih letos ustvarile 343,1 milijona evrov čistega dobička, kar je za 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Dobiček pred davki se je povečal za 10,4 odstotka na 368,5 milijona evrov. K temu je pripomoglo predvsem nadaljnje sproščanje oslabitev in rezervacij.
Fotografija: Reuters
Odpri galerijo
Reuters

Banke so do konca septembra sprostile oslabitve in rezervacije v višini 36 milijonov evrov, je razvidno iz najnovejše publikacije Banke Slovenije o poslovanju bank.

Bruto dohodek je dosegel 823,2 milijona evrov, kar je za 4,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Znižali so se tako obrestni kot neobrestni prihodki, in sicer za pet oz. štiri odstotke.

V dinamiki obrestnih prihodkov se vse bolj odraža ugoden vpliv povečane kreditne aktivnosti, rasti obrestnih mer v segmentu stanovanjskih posojil s fiksno obrestno mero ter stroškovno ugodne strukture financiranja.

Bilančna vsota bančnega sistema se je septembra ohranila pri 37,3 milijarde evrov. Medletna rast bilančne vsote bančnega sistema se je ta mesec okrepila za 2,9 odstotka.

Več iz rubrike