Predstavitvena informacija

Ali je vaše podjetje odgovorno do okolja?

SK Promo
Foto: Getty Images/iStockphoto

Zaskrbljujoče je, da glede na podatke raziskav kar dve tretjini malih in srednje velikih gospodarskih družb ni seznanjenih z zakonskimi določbami o urejanju odgovornosti za preprečevanje in sanacijo okoljske škode.

Neznanje in površno, nepremišljeno ravnanje namreč lahko tako na delovanju omenjenih družb kot na okolju pustita veliko negativnih posledic. Več ko je kršitev, večje so okoljska škoda in potrebe po sanaciji, s tem pa stroški za povzročitelja, ki je za svoja dejanja dolžan odgovarjati. To mu namreč narekuje evropska Direktiva o okoljski odgovornosti.

Prizadevanja za večjo ozaveščenost v Sloveniji
Prav zaradi podatkov o slabi obveščenosti slovenskih akterjev o okoljski zakonodaji ter njihovih pravicah in dolžnostih je ljubljansko podjetje Tax-Fin-Lex, d. o. o., zasnovalo projekt EcoLex Life, namenjen interaktivnemu ozaveščanju o Direktivi o okoljski odgovornosti. Njegov cilj ni le seznaniti podjetja z zakonodajo in okoljsko škodo, temveč jim tudi ponuditi praktična IT-orodja, s katerimi lahko sledijo spremembam zakonov s tega področja ter drugim podobnim novicam in informacijam.

Slovenski projekt pohvaljen tudi v Bruslju
EcoLex Life večinoma sofinancira Evropska komisija. Nedavno mu je izrekla posebno priznanje – navedla ga je kot primer dobre prakse. Njegovi predstavniki so bili tako kot edini zunanji udeleženci povabljeni na marčevsko srečanje odgovornih za implementacijo Direktive o okoljski odgovornosti v državah članicah Evropske unije, kjer so ga predstavili zbranim.

Kako se lahko informirate
Vsebine, ki jih ponuja EcoLex Life, so brezplačne in dostopne vsem na njegovi spletni strani, sestavljeni iz štirih posebnih komponent: EcoClipping, Zakonodaja, Okoljski vodič, Ocene tveganj.

V okviru EcoLexLife lahko prisluhnete tudi webinarjem ali se udeležite brezplačnih delavnic na temo odgovornega ravnanja z okoljem ter dobrih praks iz tujine.

26. novembra pa ne zamudite mednarodne konference, ki bo potekala pod sloganom Think Eco, Think EcoLex. Nanjo se brezplačno prijavite tukaj.


Okolje vse bolj trpi zaradi naše brezbrižnosti. Vzemimo prihodnost v svoje roke in ga zaščitimo. Registrirajte se v portal EcoLex Life in brezplačno dostopajte do informativnih vsebin s tega področja. 
Več iz rubrike