Promo
Domov Podjetniške zvezde 05. November 2018.

Skupni družbeno odgovorni projekti gradijo vez med sodelavci

© Promocijsko gradivo
Trajnostno naravnano podjetje prevzema odgovornost vzdolž celotne poslovne verige, za uspešno izvedenimi ukrepi pa vedno stojijo sodelavci.

Odgovornost je ena od glavnih vrednot, ki jih HOFER postavlja v ospredje svojega poslovanja in je tako vtkana v vsako področje delovanja. Dolgoročna uspešnost podjetij gre z roko v roki z odgovornim poslovanjem, doseganje skupnih ciljev pa deluje povezovalno tudi na zaposlene.

Projekti za dober namen ustvarjajo povezovalnega duha

Andrej Hrovat, vodja oddelka odnosov z javnostmi ter oddelka informacij in pomoči strankam, poudari: »Odgovornost je ena od osrednjih vrednot podjetja HOFER, ampak vsi vemo, da so vrednote le besede, če jih ne živimo. HOFER nam s korporativnim prostovoljstvom pomaga, da te besede spreminjamo v dejanja. Posebej cenim, da se lahko takšnih dogodkov udeležujemo skupaj s sodelavci, in to celo v sklopu delovnega časa. In verjemite, da je takšna oblika druženja veliko bolj prijetna, kot če se odpravimo samo na kavo.«

 | Author:

FOTO: Andrej Hrovat, vodja oddelka odnosov z javnostmi ter oddelka informacij in pomoči strankam

Korporativno prostovoljstvo je projekt, s katerim HOFER spodbuja udeležbo sodelavcev pri izbranih družbeno koristnih akcijah po Sloveniji, kot je bila iniciativa Očistimo Slovenijo 2018. Tem akcijam lahko vsak sodelavec v okviru delovnega časa nameni določeno število ur in tako pomaga dosegati zastavljene cilje.

Dogodki zunaj okvirjev delovnega mesta med sodelavci zgradijo vez in zaupanje, ki izboljša tudi delovno sodelovanje. Veliko namreč pomeni občutek, da imaš sodelavce, na katere se lahko zaneseš in obrneš, ko potrebuješ pomoč.

Skupna skrb za zeleno prihodnost

Varovanje okolja ni obrnjeno samo navzven, saj se mora nujno začeti že v podjetju. HOFER je ogljično nevtralni trgovec v Sloveniji, kar dosega tako, da kar najbolj zniža lastne izpuste toplogrednih plinov, druge emisije pa izravnava s podpiranjem izbranih trajnostnih projektov. Ogljični odtis podjetja se nanaša na količino izpustov ogljikovega dioksida, ki nastane pri poslovanju podjetja v enem letu, njegova nevtralizacija pa je pomembna, ker ogljikov dioksid kot toplogredni plin prispeva h globalnemu segrevanju in škoduje okolju.

Rok Cizej, področni vodja logistike, še razloži: »Z ekipo sodelavcev dnevno izdelujemo plane razvoza blaga in s tem zagotovo premikamo meje mogočega. Posebej pa me veseli dejstvo, da je podjetje HOFER v zadnjem obdobju naredilo mnogo pozitivnih korakov, predvsem v segmentu družbene odgovornosti. Tako smo recimo izničili lasten ogljični odtis.«

 | Author:

FOTO: Rok Cizej, področni vodja logistike

Pri HOFERju povedo, da vse poslovalnice uporabljajo 100-odstotno zeleno električno energijo in so tako do okolja prijazne, strehe izbranih poslovalnic pa so opremljene tudi s sončnimi elektrarnami. Velik pomen dajejo premišljenemu logističnemu sistemu s sodobnim voznim parkom tovornih vozil, katerih dnevna pot je preudarno zastavljena.

Trajnostni pristop temelji na sodelovanju

Trajnostni pristop se mora nanašati na vse člene v poslovni verigi – tako na kupce, poslovne partnerje in sodelavce kot tudi na okolje in družbo, najboljše pa je, če so pri tem povezani. HOFER tako razumevanje odgovornosti in odgovornega poslovanja strne v skupnem projektu Danes za jutri.


Zgodbo HOFERja v Sloveniji soustvarja že več kot 1800 sodelavcev, ki opravljajo različne poklice na področjih prodaje, logistike in uprave, zaposleni pa so v 84 prodajalnah po državi in v upravno-logističnem centru v Lukovici pri Domžalah.

Vsi, ki se prepoznajo v smeri delovanja podjetja, lahko več informacij o aktivnostih, ugodnostih za zaposlene in prostih delovnih mestih najdejo na karierni spletni strani kariera.hofer.si.


 | Author:

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.