Anketa: Na kakšne načine se povezujete s potencialnimi novimi sodelavci/delodajalci?

Hitri zmenki med delodajalci in iskalci zaposlitve se uveljavljajo kot prvi korak v postopku zaposlovanja. Kandidati imajo na voljo le od pet do deset minut, da naredijo vtis na delodajalca. Foto Jože Suhadolnik

Povprašali smo delodajalce, na kakšen način iščejo novo delovno silo.

Darja Ferčej Temeljotov, Lek

Dva uspešna načina pridobivanja mladih talentiranih kadrov sta Regijski Bio Camp, na katerega povabimo najbolj perspektivne študente naravoslovnih znanosti, in Novartisov karierni zajtrk. Z njim poskušamo spodbuditi vrhunske slovenske strokovnjake, ki so na delu v tujini, da se vrnejo v domače okolje. Že vrsto let razvijamo in krepimo sodelovanje s fakultetami in srednjimi šolami ter organiziramo dogodke, kjer se srečata znanost in gospodarstvo.

image
Darja Ferčej Temeljotov Foto Barbara Zajc, osebni arhiv

Za dijake in študente pripravljamo predstavitve naše dejavnosti in kariernih priložnosti. Sodelovali bomo tudi na on-line kariernem sejmu, ki omogoča stik med delodajalci in iskalci zaposlitve, podprto s sodobnimi komunikacijskimi orodji. Vedno nas zanimajo novi načini komuniciranja in razmišljanja pri mladih, skozi inovativne interakcije rastemo oboji, rasteta pa tudi vedoželjnost in motivacija za nadgradnjo.

Drugi vidik je skrb za razvoj tistih zaposlenih v podjetju, ki smo jih prepoznali kot ključne potenciale. V Novartisu imamo poseben oddelek, ki se ukvarja z razvojem talentov. Najbolj perspektivne kadre identificiramo s posebnim programom pregleda organizacije in talentov, ki ga izvajamo redno in je povsem običajen del kadrovske prakse.

Nataša Bazjak Cristini, Atlantic Grupa

Iskanje najprimernejših kandidatov že dolgo ni enostavno, objava na zaposlitvenih portalih in v medijih ni več dovolj. Kot zelo učinkovita so se izkazala priporočila naših zaposlenih, za kar imamo poseben program. Sodelujemo tudi s fakultetami, udeležujemo se okroglih miz, kariernih sejmov in hitrih zmenkov. Veliko uporabljamo linkedin, ki se je pokazal kot zelo učinkovit. Modernejše poti iskanja ustreznih kadrov niso namenjene samo mlajšim generacijam, temveč z njimi tudi prek mladih širimo svojo prepoznavnost do starejše populacije. Res je tudi, da čedalje več starejših krepi informacijsko pismenost.

image
Nataša Bazjak Cristini Foto osebni arhiv


Izpostavim naj še program za zadrževanje zaposlenih. Uspešno smo uvedli analitiko preprečevanja neželenih odhodov in z napovedovalno analitiko, ki smo jo nadgradili z ocenjevanji in posebnimi »zadrževalnimi« intervjuji zmanjšali neželene odhode. Zaposleni se lahko prijavijo tudi na interne razpise, s čimer tistim, ki razmišljajo o menjavi delovnega mesta, ponudimo priložnost za nadaljnji razvoj na drugem področju znotraj Atlantic Grupe. Za zaposlene to pomeni nov začetek in nove izzive, v podjetju pa se med drugim prepreči izguba pravih talentov.

Andreja Kržič Bogataj, Društvo Vtis

image
Andreja K.Bogataj Foto Jure Eržen
Slovenci, izobraženi v tujini, imajo precej težav pri vrnitvi v Slovenijo. Večina jih med študijem v tujini opravlja številne prakse, univerze pa ponujajo karierne dneve, prek katerih še pred koncem študija vzpostavijo medsebojne stike za kasnejšo zaposlitev. Če k temu prištejemo še odlične pogoje za delo in dobro plačo, se jih večina odloči, da bo raje ostala v tujini.

Slovenci, živeči na tujem, pogosto nismo seznanjeni s prodornimi slovenskimi podjetji, ki zagotavljajo odlične pogoje dela.
Društvo Vtis povezuje ta uspešna podjetja s tistimi člani, ki si vrnitve želijo. Opažamo, da so podjetja v Sloveniji začela ceniti ne samo znanje in izkušnje iz tujine, temveč tudi iznajdljivost ter pogum naših članov, da so zapustili cono udobja in se podali na tuje. Društvo Vtis skupaj s partnerji pripravlja karierne dneve, ki vedno znova izzovejo veliko zanimanja. Decembra je sodelovalo sedem podjetij, dogodka pa se je udeležilo skoraj sto članov. Društvo Vtis člane tudi prek družbenih omrežji sproti obvešča o kariernih priložnostih partnerjev. Z našo pomočjo je bilo izvedeno že veliko praks in sklenjene številne pogodbe o zaposlitvi.
Več iz rubrike