Domov Ikonomija 29. Marec 2018.

Postati ali ne postati podjetnik?

Podjetniške zvezde 2016
© Shutterstock
Kaj spodbuja podjetniški duh? Je to izobraževalni sistem, osebne značilnosti ljudi, ki se odločajo za podjetništvo, zakonodaja?

Raziskava Amway Global Entrepreneurship je preučila dva sklopa razlogov, ki ovirajo ali pomagajo podjetnikom - notranji dejavniki (zavezanost, pripravljenost prevzeti tveganje, znanje o ustvarjanju denarja) ter zunanji dejavniki (delovno okolje njihove države, razpoložljivost tehnologije in naprednost podjetniškega izobraževalnega sistema).

Predsednik Amwaya Doug DeVos je raziskavo razložil kot pomoč podjetnikom in odločevalcem. "Tako bodo sprejemali primernejše odločitve in rešitve, ki večjemu številu ljudi pomagajo pri zagonu lastnega podjetja in doseganju svojega polnega potenciala. Več podjetnikov pomeni več priložnosti, večjo gospodarsko rast in več blaginje za vse. "

Okolje je do podjetnikov kar prijazno. Skoraj polovica anketirancev meni, da imajo na voljo potrebno tehnologijo in da izobraževalni sistem predstavlja podporo, gospodarske razmere pa so dobre. Slaba tretjina jih meni, da so davki obvladljivi.

Po drugi strani je podjetniški duh nekoliko padel, s 50 na 47. Preučevali so tri dimenzije duha, željo, izvedljivost in stabilnost glede na socialni pritisk. Vse tri dimenzije znašajo med 43 in 50 odstotkv. Potencialnim podjetnikom se zdi, da so socialno podprti in da se lahko zavežejo k samostojnemu poslovanju, vendar bi morda želeli več finančne podpore ter pomoči pri financah, davkih in predpisih.

Raziskali so tudi podjetniške preference, med drugim glede na vrsto in lokacijo podjetja. Globalni rezultati kažejo, da bi se anketiranci raje usmerili v profitno dejavnost (60%) kot neprofitno dejavnost (40%); ter za delo v urbanem območju (64%) in ne na podeželju (36%).


Intervju s prof. dr. Mitja Ruzzierjem (Fakulteta za Management, Univerza na Primorskem), članom svetovalnega odbora Amwayevega podjetniškega pregleda 2018 (The Amway Global Entrepreneurship Report):

Kateri so najpomembnejši rezultati za Slovenijo?

Anketiranci, mlajši od 35 let, na prvo mesto uvrščajo "človeške vire", "trženje" sledi na drugem mestu, tretji najpomembnejši vidik pa je "upravljanje". Najpomembnejši aspekt za uspeh v podjetništvu, ki ga večina generacij, še posebej mladih, priznava je potreba po tržnih spretnostih in ne samo, da imajo "pravo ekipo" - človeške vire (na prvem mestu) in dober izdelek .

Kateri so najbolj presenetljivi rezultati za Slovenijo?

Eden od najbolj presenetljivih rezultatov je še vedno upadanje odstotka AESI rezultatov vseh dimenzij v vseh starostnih skupinah. AESI rezultat za Slovenijo je 53 in je nižji od leta 2016 in precej nižji od leta 2015 (2016: 59; 2015: 70). Po drugi strani pa je pomembno, da imajo Slovenci še vedno višji AESI rezultat od svetovnega povprečja (47) in veliko višji kot povprečje EU (42).

Kakšen je položaj žensk in moških na začetku poslovanja v Sloveniji glede na rezultate?

Menim, da je položaj v Sloveniji za začetek poslovanja relativno dober in se ne razlikuje med žensko in moškim glede na zakonodajo, podporo .... Edino kar se razlikuje, je povezano s spreminjajočo vlogo ženske kot mame, proti "super ženski", z večino nalog iz tradicionalne vloge, ki se nadgrajuje z novimi pričakovanji ... Te spremembe so podrobno opisane v komentarjih lanskega leta na ugotovitve raziskave. Na srečo imamo zelo dober podporni izobraževalni in družbeni sistem, ki omogoča takšne spremembe, ki pozitivno vplivajo na kakovost življenja. Na drugi strani pa ta kakovost življenja zmanjša privlačnost podjetništva.

Kakšen je položaj mladih, oseb v srednjih letih in starejših anketirancev pri začetku poslovanja?

Splošni položaj za začetek poslovanja je relativno dober, lahko rečem za večino starostnih skupin, manj sicer za starejše, saj imajo nekatere upravne omejitve, ki zmanjšujejo privlačnost ideje za začetek podjetništva, kot dodaten vir prihodkov, zlasti za tiste, ki so se upokojili relativno zgodaj, zdravi in aktivni.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.