Domov Ikonomija 15. Avgust 2017.

Koliko zvezdic nosiš?

hotel turizem
© Pexels
Prihodnje leto bomo v Sloveniji začeli implementacijo nove kategorizacije gostinskih obratov, ki velja v sedemnajstih evropskih 
državah. Bomo končno ločili petzvezdične hotele v Turčiji od petzvezdičnih, tistih najvišje kakovosti, v Švici?

Kategorizacijske liste je treba osveževati redno, a v Sloveniji še vedno velja sistem, ki ga je potrdilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo leta 2009. Ko so ga tri leta nazaj strokovnjaki za turizem hoteli prenoviti, so naleteli na upor gospodarstva in stroke. »Predlagani kategorizacijski list je predvideval še strožja določila glede nekaterih kriterijev kot aktualni, na primer obvezne površine sob,« pojasni dr. Maja Uran Maravić s Fakultete za turistične študije Portorož.

Leto dni pozneje pa je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, podpornik sistema hotelstars, začel aktivnosti za vpeljavo sistema, ki je razširjen po celotni Evropi. »MGRT je naročil obsežnejšo študijo z mnenji deležnikov s primerjalno analizo ter testno ocenitvijo slovenskih hotelov po sistemu hotelstars. Rezultat študije je nakazal način, kako hotelstars implementirati v slovenski sistem,« za Svet kapitala pove dr. Uranova.

Kaj je hotelstars?

Leta 2009 so se tri velike evropske države (Nemčija, Švica in Avstrija) dogovorile, da pristopijo k poenotenju sistemov kategorizacije hotelov, ker so bila takratna izhodišča za razvrščanje hotelov v kategorije preveč različna. Njihov cilj je bil oblikovati poenoten in primerljiv hotelski sistem kategorizacije. Danes je sistem implementiran v 16 državah (Slovenija je sedemnajsta članica), v Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji, Grčiji, Estoniji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Lihtenštajnu, na Danskem, Češkem, Madžarskem, Nizozemskem, Švedskem in na Malti, status opazovalk pa imata Italija in Francija. »Pobuda za priključitev pomeni prevzemanje mednarodnih standardov kakovosti, ki v očeh ciljnih gostov percipirajo višje kot zgolj nacionalni standardi. V tem primeru to še posebno velja, saj gre za nemške, švicarske in avstrijske standarde, ki veljajo za najvišje v Evropi ter med najvišjimi na svetu,« doda strokovnjakinja za turizem. V tujini sicer poznamo več različnih kategorizacij, a hotelstars je ena izmed bolj znanih in pogostih v Evropi.

hotel turizem | Author: Špela Ankele Špela Ankele

Zakaj je to potrebno?

Slovenski turistični cilji so premajhni, da bi v svetu dosegali večjo prepoznavnost, zato je turistična stroka v raziskavi opozorila, da se je treba osredotoči na kakovost ponudbe, sicer se lahko zmanjša sprejemljivost za porabnika, kar pomeni, da ponudniki dosegajo nižje povprečne cene storitev, nižje prihodke in potemtakem imajo manj sredstev za promocijo in nadaljnji razvoj. Slovenija z vstopom v mednarodno klasifikacijo lovi ravno pravi val, saj prav letos zaznavamo velikanski porast turizma, kar pozitivno vpliva na rast dobičkov v hotelih. »Kakovost hotelstars je mednarodnim turistom znana, vedo, kam prihajajo, in tako se ne bojijo morebitnih neprijetnih presenečanj, ki se jim lahko pripetijo npr. v Turčiji, državi, kjer je sistem kategorizacije precej drugačen,« omeni ga. Renata Martinčič iz direktorata za turizem, MGRT.

Slovenske destinacije so premajhne, da bi dosegali svetovno prepoznavnost, zato je turistična stroka opozarja, da se je treba osredotoči na kakovost ponudbe.

Uranova tu dodaja, da nam bo implementacija pomaga tudi pri ščitenju ugleda celotne destinacije in za zaščito potrošnikov. Nova kategorizacija gostinskih obratov se ne nanaša le na hotele, temveč tudi na motele, penzione, gostišča, kampe, apartmaje, počitniške hiše, sobe, kmetije z nastanitvijo in marine. Implementacija se bo začela prihodnje leto, kdaj točno bo sistem veljal na državni ravni, pa še ni popolnoma jasno. Z ministrstva za gospodarstvo povedo, da dela in stroškov ne bo veliko, a vseeno bo treba posodobiti celoten elektronski sistem, izvesti izobraževanje vseh deležnikov ter urediti nekaj birokratičnih zadev pri ponovnem ocenjevanju gostinskih obratov. Dr. Maja Uran v raziskavi Kategorizacija nastanitvenih obratov ugotavlja, da je sprejetje hotelstars v Sloveniji dobra, pozitivna odločitev, a sistem bomo morali implementirati tako, ki bo primeren za slovensko turistično gospodarstvo.

 

hotel turizem | Author: Pexels Pexels

Slovenija – bolj papeška od papeža

Uvajanje sprememb v naši državi pa ni mačji kašelj. V primerjavi z drugimi državami imamo tudi v turistični panogi mnogo več državne regulacije kot drugje. Dr. Maji Uran se zdi zanimivo, da smo imeli v Sloveniji bolj zakompliciran in neživljenjski sistem, kot je hotelstars. »Za naše hotele smo zahtevali višje standarde, kot so nemški, avstrijski in švicarski.«

Za naše hotele smo zahtevali višje standarde, kot so nemški, avstrijski in švicarski.

Z njo se strinja Renata Martinčič iz ministrstva in doda, da sta lani dva švicarska ocenjevalca testirala pet slovenskih hotelov, kategorije tri, štiri in pet zvezdic. »Naši kriteriji so več kot samo zadoščali njihovim, presegali smo jih in zato je nekaj hotelov dobilo več točk, kakor jih ima danes pod prejšnjim sistemom.« Položaj v slovenskem hotelirstvu je kompleksen in večina deležnikov želi, da se slovenski sistem internacionalizira ne le zaradi prepoznavnosti, ampak tudi zaradi strogosti meril. »V Evropi sta samo dve državi, ki imata kategorizacijo gostinskih obratov predpisano na državni ravni, mi in Malta. Druge države prepustijo turističnim subjektom izbiro, da se odločijo sami, kateri sistem bodo uvedli.« Stroga merila in državna regulacija pa niso enoznačen fenomen, ki prinese največ dobrih stvari za goste. Slovenija je ena izmed redkih držav, ki pozna tržno inšpekcijo. »Če se vam na turistični nastanitvi v Sloveniji zgodi škoda ali ne uživate kakovosti, ki ste jo plačali, se lahko obrnete na tržno inšpekcijo. Največ, kar lahko naredite v drugih državah, pa je pripomba v knjigi pritožb ali klic na zvezo za zaščito potrošnikov,« doda Renata Martinčič.

Do kdaj bomo hotele sploh še »zvezdičili«?

Sistemi kategorizacije so po mnenju nekaterih zastareli in preživeti, saj imamo že vrsto let spletne ocene nastanitev na platformah, kot sta TripAdvisor in AirBnB. »Pa vendar svetovno hotelirsko združenje in svetovna turistična organizacija priporočata takšne sisteme zaradi zaščite pravic potrošnikov. Kategorija hotela je prva informacija, ki jo gost pogleda in potem kakovost nastanitve raziskuje naprej, tudi s spletnimi ocenami,« zagovarja ustaljeni sistem dr. Uranova. Ta sistem za zdaj ne priznavajo niti na ministrstvu, saj so lahko take ocene zelo subjektivne.


So hotelirji zadovoljni z novo kategorizacijo?

TRETJE OKO: Tomislav Čeh, generalni direktor družbe Union hoteli, d. d.

Kaj pomeni nova kategorizacija hotelov za vas?

tomislav čeh | Author: MANKICA KRANJEC MANKICA KRANJEC

Novo kategorizacijo pozdravljamo zlasti zaradi dejstva, ker je obstoječi sistem kategorizacije že zastarel. Današnjemu gostu in njegovi percepciji kakovosti storitve posameznega hotela ne prinaša več prave dodane vrednosti. Veselimo se tudi mednarodne primerljivosti, saj bodo s kategorizacijo Hotelstars slovenska merila poenotena s številnimi drugimi državami.

Katere novosti bi ovrednotili kot dobre in katere kot slabe?

Nov sistem je z vidika meril zahtevnejši, a je med njimi manj meril, ki so obvezna. Hotelom omogoča nekoliko večjo fleksibilnost pri personalizaciji produkta, sočasno pa dviguje zahteve po kakovosti. To je vsekakor pozitivno, saj s tem hotelirje usmerja in spodbuja k smiselnemu investiranju, torej pogostejšim posodobitvam produkta itd. Po drugi strani lahko nova kategorizacija pomeni več operativnih stroškov, kar bo hotelom, ki se ne bodo znali prilagoditi, povzročalo težave.

Kaj nov sistem doprinese gostom?

Mednarodno primerljivost in boljšo vnaprejšnjo zaznavanje pričakovane storitve. Uvedbo mednarodno primerljivega sistema pozdravljamo, vendar bi ob tem radi poudarili, da se po naših izkušnjah gostje bistveno bolj kot na uradne kategorizacije hotelov zanašajo na ocene mnenjskih spletnih portalov, kot je TripAdvisor. Ocenam in osebnim mnenjem, izraženih na mnenjskih portalih gostje vedno bolj zaupajo.

Kaj je po vašem mnenju tista pika na i, ki vas dviga med najboljše slovenske hotele?

Nasmeh, prijaznost in pripravljenost za gosta narediti vse, kar je v naši moči, so glavna vodila naših hotelov; pri nas tradicija hodi z roko v roki z osebnim pristopom, ki na vsakem koraku nadgradi gostovo izkušnjo. Pripadnost in timsko delo, pospremljena z miselnostjo, da smo vedno lahko še boljši, nas ob že omenjeni dolgi hotelski tradiciji uvrščajo med najboljše in najuspešnejše slovenske hotele.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.