Domov Finance 15. Avgust 2018.

Želite rast svojega podjetja podpreti z novimi finančnimi viri?

© Thinkstock
EBRD je skupaj z Ljubljansko borzo zagnal program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo.

Načrtujete rast svoje dejavnosti in iščete nove vire financiranja? Pri razvoju vašega podjetja vam lahko brezplačno pomagajo najboljši evropski strokovnjaki. Pilotni program Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) bo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočil dostop do trga kapitala. Zainteresirana MSP se lahko v program prijavijo do 31.8.2018 s prijavo interesa preko Ljubljanske borze. EBRD bo do trem izbranim podjetjem ponudil program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam financiranja na kapitalskih trgih, financiran s strani Podporne službe za strukturne reforme Evropske komisije. Svetovanje je brezplačno in bo trajalo do 18 mesecev.

Več kot 99 odstotkov slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja, njihov glavni vir financiranja pa so običajno banke. Vendar obstajajo tudi drugi načini financiranja – denimo preko borze, ki pa se jih slovenska MSP poslužujejo v manjši meri. S programom podpore uvrstitvi podjetij na borzo želi EBRD skupaj z Evropsko komisijo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Ljubljansko borzo prispevati k razvoju zasebnega sektorja v Sloveniji.

EBRD vabi podjetja, ki se zanimajo za dostop do financiranja na trgu kapitala, da se prijavijo za svetovanje v okviru novega programa podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo. EBRD bo do trem izbranim podjetjem ponudila program brezplačne tehnične pomoči in svetovanja. Program bo prilagojen individualnim potrebam podjetja, v njem pa bodo sodelovali mednarodno priznani finančni strokovnjaki.

Vabljena so podjetja, ki jih za podporo rasti zanimajo novi finančni viri, ki niso bančna posojila in želijo finančna sredstva pridobiti na domačem kapitalskem trgu. Cilj programa je podpreti MSP pri dostopu do kapitalskega trga s prvimi javnimi ponudbami (IPO) ali izdajo podjetniških obveznic.

Financiranje preko borze za razvoj podjetniškega sektorja

EBRD nastopa kot vezni člen med sektorjem malih in srednjih podjetij in vlagatelji, saj je prepoznala, da večina manjših podjetij v Sloveniji kot možne vire financiranja za podporo rasti še vedno večinoma dojema zgolj bančna posojila. Zaradi tega dostop do virov financiranja za mala in srednja podjetja predstavlja oviro pri načrtovanju širjenja poslovanja in rasti podjetij. S programom želi EBRD dvigniti ozaveščenost o drugih virih financiranja, ki so na voljo na slovenskem trgu, predvsem o dostopu do kapitalskih trgov, ki ga ponuja slovenska borza. 

EBRD-jev program v Sloveniji, namenjen podpori malim in srednjim podjetjem, je del širših prizadevanj Evropske banke za obnovo in razvoj za krepitev lokalnih kapitalskih trgov ter razvoja malih in srednjih podjetij.

Hannes A. Takacs, pomočnik direktorja iz oddelka za lokalne valute in kapitalski trg na Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) je ob zagonu programa izpostavil: »Program podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo je del EBRDjeve iniciative za mala podjetja, skozi katero EBRD vsako leto zagotavlja več kot 1,5 milijarde EUR za financiranje in razvoj preko 200.000 malih in srednjih podjetij. Veseli nas, da je bila Slovenija izbrana kot pilotna država za ta program, ki podpira poslovni potencial slovenskih malih in srednjih podjetij. EBRD z navdušenjem nastopa kot vezni člen med dinamičnim SMP sektorjem v Sloveniji in vlagatelji. Predstavljeni program je pomemben korak pri razvoju dinamičnega zasebnega sektorja.«

 
 | Author:
 

Hannes A. Takacs, pomočnik direktorja iz oddelka za lokalne valute in kapitalski trg na Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD): »Veseli nas, da je bila Slovenija izbrana kot pilotna država za ta program, ki podpira poslovni potencial slovenskih malih in srednjih podjetij.«

Pomen dostopa do urejenega kapitalskega trga za financiranje dolgoročne rasti malih in srednjih podjetij je ob pričetku pilotskega projekta izpostavil tudi mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze: »Statistika pravi, da kar 99,8 % slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja, zato na Ljubljanski borzi pozdravljamo takšne projekte. Verjamemo, da bo sodelovanje z EBRD prineslo pozitivne učinke ter se ga veselimo. Ker smo tudi sami prepoznali, da podjetnosti v Sloveniji brez dvoma ne manjka, manjka pa morda strateška, finančna in optimalna naravnanost, tudi sami izvajamo primerljiv projekt, ki se za razliko od tega giba znotraj okvirov Slovenije. Cilj obeh je enak – tem družbam, na nivoju Slovenije ali Evropske unije, zagotoviti nadaljnjo rast preko financiranja na borzi. Preko takšnih in primerljivih projektov bo ta segment gospodarstva pridobil urejen kapitalski trg za financiranje dolgoročne rasti.«

 | Author:

mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave Ljubljanske borze: »Kar 99,8 % slovenskega gospodarstva sestavljajo mala in srednje velika podjetja. Podjetnosti v Sloveniji brez dvoma ne manjka, manjka pa morda strateška, finančna in optimalna naravnanost.«

Brezplačna tehnična pomoč in svetovanje

EBRD bo izbranim podjetjem ponudil obsežen program tehnične pomoči in svetovanja, prilagojen individualnim potrebam podjetja za financiranje na kapitalskih trgih.

Program vključuje operativno, tehnično in vodstveno svetovanje ter podporo dvigu standardov korporativnega upravljanja ter finančnega upravljanja in poročanja. Mednarodno priznani strokovnjaki lahko denimo podjetjem pomagajo pri krepitvi odnosov z vlagatelji in zasnovi ciljno usmerjenih marketinških akcij ter pri izpolnjevanju tehničnih zahtev za izdajo podjetniških obveznic ali prvo javno ponudbo.

 | Author:

Področja svetovanja, vključena v program podpore za uvrstitev MSP na borzo

Področja svetovanja in aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru programa, bodo prilagojene individualnim potrebam in ciljem posameznega podjetja. Mednje lahko sodijo:

  • Uvajanje dobrih praks, razvoj načrta za ustvarjanje vrednosti ter izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti podjetja
  • Pravno svetovanje na področju dostopa do trga kapitala
  • Podpora računovodskim aktivnostim, kot na primer analiza računovodskih izkazov, svetovanje pri standardih poročanja, pomoč pri vrednotenju podjetja
  • Razvoj zmogljivosti za predstavitev in trženje podjetja širši bazi delničarjev, uvajanje dobrih praks komuniciranja s finančnimi in drugimi javnostmi
  • Razvoj mednarodnih standardov korporativnega in finančnega upravljanja ter upravljanja s človeškimi viri
  • Predstavitev koncepta prve javne ponudbe (IPO), procesa in zahtev kapitalskega trga, prepoznavanje potencialnih virov kapitala in/ali vlagateljev

Svetovanje je brezplačno, traja do 18 mesecev in zajema vse ustrezne tehnične in operativne vidike skladnosti z zahtevami kapitalskega trga. Program izvajajo izkušeni lokalni in mednarodni svetovalci, ki jih bo EBRD izbral po posvetu z izbranim podjetjem.

Program podpore v treh korakih

Postopek poteka v treh korakih:

  • Prvi korak je zbiranje prijav. Do 31.8.2018 lahko podjetja prijavijo interes preko Ljubljanske borze.
  • V drugem koraku – končni izbor – bo deset izbranih kandidatov deležno enodnevne delavnice in obiskov podjetij s strani EBRD. Za neposredno svetovanje bodo izbrana tri podjetja. Preostali kandidati bodo lahko sodelovali v ločenem dvoletnem partnerskem programu Ljubljanske borze.

Tretji korak predstavlja tehnična pomoč in svetovanje s ciljem pripraviti podjetje, da posluje na primernem nivoju in je pripravljeno na uvrstitev na borzo ali izdajo podjetniških obveznic. V tehnični podpori sodelujejo najboljši mednarodni strokovnjaki za vstop na kapitalski trg. Svetovalska podpora se bo izvajala od 12 do 18 mesecev, kar pomeni do 60 dni svetovanja vrhunskih izkušenih strokovnjakov s področja kapitalskih trgov.

 | Author:

Faze brezplačnega programa podpore za uvrstitev malih in srednjih podjetij na borzo

Kdo se lahko prijavi?

V program se lahko prijavijo različna mala in srednja podjetja, na primer družinska podjetja, zasebna podjetja, ki iščejo dodatna sredstva, ali start-upi, ki ustvarjajo prihodek in iščejo svež kapital. Program je relevanten za podjetja v vseh dejavnostih, razen tistih, ki delujejo v vojaški dejavnosti, tobačni industriji, igrah na srečo in finančnih storitvah.

Podjetja, zainteresirana za prijavo v program svetovanja in podpore morajo ustrezati definiciji malega in srednjega podjetja. V skladu z opredelitvijo EU je MSP podjetje, ki realizira do 50 milijonov evrov letnega prometa, njegova bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov, običajno pa nima več kot 500 zaposlenih. Za sprejem v program je prav tako potrebno, da se sedež podjetja nahaja v Sloveniji.

Če se želite prijaviti, prenesite in izpolnite prijavni obrazec do 31. avgusta 2018 in ga skupaj s skeniranimi spremljajočimi dokumenti pošljite na elektronski naslov prelistingsupport@ebrd.com.

Več informacij o EBRD Programu podpore za uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na borzo je na voljo na spletni strani: www.ljse.si.  

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.