SID banka izdala obveznico na mednarodnih kapitalskih trgih

A. S. H.
SID banka, ki je v 100 odstotni lasti Republike Slovenije, ima za vse svoje zadolževanje garancijo države, ki je pridobila nov S&P rating AA-, le-ta pa je ključni dejavnik za doseganje nizke obrestne mere pri zadolževanju. Foto: Igor Zaplatil/Delo

Obveznico v vrednosti 200 milijonov evrov bodo namenili financiranju večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostnemu razvoju Slovenije.

SID banka je na mednarodnih kapitalskih trgih izdala obveznico v znesku 200 milijonov evrov, ki je namenjena predvsem financiranju večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostnemu razvoju Slovenije.

Izdana obveznica SID banke ima ročnost sedem let, kuponsko obrestno mero 0,125% in donos do dospetja 0,18%. Obveznica je bila ponujena zaprtemu krogu institucionalnih vlagateljev, izdajo pa sta vodili banki Erste Group Bank AG in NLB d.d. Povpraševanje po obveznicah je preseglo 290 milijonov evrov, pri čemer je obveznico kupilo 46% tujih in 54% slovenskih vlagateljev. Med njimi so prevladovale banke, zavarovalnice in investicijski skladi. Obveznica je izdana v mednarodnih klirinških hišah Euroclear in Clearstream in bo kotirala na organiziranem trgu Dunajske borze.

SID banka se sicer redno pojavlja na mednarodnih kapitalskih trgih z izdajami obveznic že od leta 2010, s čimer dopolnjuje druge vire financiranja, ki jih pridobiva doma in pri mednarodnih razvojnih finančnih institucijah. Na ta način pridobiva ugodna finančna sredstva, ki jih vgrajuje v programe financiranja rasti in razvoja slovenskega gospodarstva, zlasti malih in srednje velikih podjetij.

SID banka, ki je v 100 odstotni lasti Republike Slovenije, ima za vse svoje zadolževanje garancijo države, ki je pridobila nov S&P rating AA-, le-ta pa je ključni dejavnik za doseganje nizke obrestne mere pri zadolževanju. SID banka je s to zadolžitvijo izkoristila trenutne zgodovinsko ugodne razmere na mednarodnih kapitalskih trgih, ob tem pa so vlagatelji prepoznali zlasti kvaliteto SID banke in makroekonomski položaj Republike Slovenije.
Več iz rubrike