Domov Finance 26. Februar 2018.

Oddaja napovedi kapitalskih dobičkov

račun denar izračun kalkulator številke
© Pexels
Leta 2000 sem vložil v globalni sklad, ki sem ga lani zaradi nakupa avtomobila prodal. Zanima me, kakšne so moje obveznosti glede oddaje davka na kapitalski dobiček?

Leto 2011 je bilo za vlagatelje, ki varčujejo ali so varčevali v delniških vzajemnih skladih odlično, saj je večina skladov imela pozitivne donose. Nekateri vlagatelji so se odločili za prodajo točk skladov, drugi so pustili tako, kot je, spet tretji so se odločili za prehod v manj tvegane obvezniške in denarne sklade. S to potezo so izkoristili prednosti, ki jih prinašajo krovni skladi in zavarovali že ustvarjeno premoženje ter poskrbeli za odlog plačila davka na kapitalski dobiček.

Prodaja točk vzajemnega sklada, kupljenih pred letom 2003

Če ste se leta 2017 iz takih in drugačnih razlogov odločili za prodajo točk sklada, boste morali najpozneje do konca februarja 2018 vložiti napoved za odmero davka od dobička iz kapitala ne glede na to, ali ste s prodajo ustvarili dobiček ali izgubo.

Zakon določa, da se osnovo za davek od dobička iz kapitala izračuna kot razliko med prodajno in nakupno vrednostjo. Pri nakupu in prodaji je samodejno upoštevan še strošek v višini enega odstotka tako na nakupno kot na prodajno transakcijo. Pri tem zakon omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, za njeno višino zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov v prvih petih letih imetništva, 15 odstotkov po petih letih, na vsakih nadaljnjih pet let imetništva pa se zniža za dodatnih pet odstotnih točk.

Ker od vas nismo prejeli obračunov nakupa in prodaje točk vzajemnega sklada, bomo v nadaljevanju za lažje razumevanje postopka obdavčitve prodaje točk sklada za točke kupljene pred letom 2003 uporabili določene predpostavke. Vzemimo, da ste leta 2000 vložili 3000 evrov v globalni sklad. Sredstva so se do leta 2015 zvišala na 4500 evrov. Ta sredstva ste nato prenesli v obvezniški sklad. Na začetku decembra 2017 ste ob prodaji vseh točk obvezniškega sklada iztržili 5000 evrov. Ker je od prvega nakupa globalnega sklada minilo več kot 15 let (od leta 2000 do leta 2017) boste v primeru ustvarjenega kapitalskega dobička plačali državi le 5 odstotkov davka.

računalnik pisarna blog delo | Author: Pexels Pexels

Obdavčitev prodanih točk sklada, kupljenih pred letom 2003

Zdaj se stvari nekoliko zapletejo. Za vlagatelje, ki so lani prodali točke sklada, ki so jih pridobili pred letom 2003 velja posebna davčna obravnava, saj je od 1. 1. 2006 začel veljati nov zakon o obdavčitvi kapitalskih dobičkov. Pred tem je veljalo, da če je bil vlagatelj lastnik točke vzajemnega sklada več kot tri leta je bil oproščen plačila davka na ustvarjen kapitalski dobiček. Po spremembi zakonodaje pa stopnja obdavčitve znaša 25 odstotkov in se vsakih pet let imetništva zniža. Šele po dvajsetih letih imetništva je vlagatelj oproščen plačila davka na ustvarjeni kapitalski dobiček.

Torej, ker ste točke sklada kupil pred 1. 1. 2003, se vam kot nabavna vrednost točke upošteva bodisi vrednost točke na dan nakupa bodisi vrednost točke na dan 1. 1. 2006. Če je bila nakupna vrednost točke višja od vrednosti točke na dan 1. 1. 2006, se pri napovedi upošteva nakupna vrednost točke. Če je bila nakupna vrednost točke nižja od vrednosti točke na dan 1. 1. 2006, se pri napovedi upošteva vrednost točke na dan 1. 1. 2006. Nabavne vrednosti v tujih valutah se preračuna v evre po tečaju Banke Slovenije, ki je veljal na dan nakupa točk sklada.

Število prodajnih transakcij vpliva na način oddaje napovedi

Napoved je treba oddati bodisi v klasični obliki na predpisanem obrazcu ali v elektronski obliki prek sistema eDavki. Če ste opravili do deset transakcij, lahko izbirate in napoved oddate v klasični obliki na predpisanem obrazcu ali v elektronski obliki. Če ste opravili več kot deset transakcij, morate napoved vložiti v elektronski obliki prek sistema eDavki. Če ne razpolagate z računalniško opremo oziroma nimate dostopa do spleta, lahko elektronsko oddajo opravite tudi na davčnem uradu. Podrobnejši opis postopka oddaje napovedi za kapitalske dobičke je dostopen na spletni strani finančnega urada.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.