Domov Finance 10. Marec 2018.

Nezgodno zavarovanje za otroka

Kako varčevati za otroke
© Shutterstock
Ali tudi otroci potrebujejo zavarovanje; na kaj moramo biti pozorni pri izbiri ustreznega produkta?

Pri zavarovanjih za otroke priporočamo, da si najprej vzamete čas za razmislek, kaj od zavarovanja pričakujete. Moje mnenje je, da se morate osredotočiti predvsem na nezgodna zavarovanja. Več o posameznih komponentah pa bomo obdelali v nadaljevanju.

Ponudbe zavarovalnic so resda lahko ugodne (še posebej tiste na začetku šolskega leta) in omogočajo enostavno sklenitev zavarovanja, vendar morajo ustrezati tudi vašim pričakovanjem in potrebam otrok.

Ena najpomembnejših komponent, na katero morate biti pozorni, je zavarovalna vsota za primer trajne invalidnosti, saj lahko predstavlja največji pritisk na vaše finančno stanje ter prihodnost vaših otrok. Če bi otrok zaradi posledic nezgode postal invalid, bodo stroški, povezani s tem, najvišji. Pri zavarovanju gre v osnovi za zavarovanje posameznikove delovne sposobnosti. Povedano drugače: s tem zavarujemo bodoče dohodke za primer, da zaradi trajno zmanjšane delovne sposobnosti ne bi mogli ustvarjati (za preživljanje zadostnega) dohodka. Izjema so upokojenci, saj njihov dohodek tudi v primeru zmanjšane delovne sposobnosti ne bo izostal. Višina mora zajemati stroške zdravljenja, preureditve bivališča ter preživljanje. Tukaj je pomembno tudi progresivno izplačevanje zavarovalne vsote, ki zagotovi, da se zavarovalna vsota podvoji, potroji ..., če je odstotek invalidnosti višji.

Veliko staršev se za nezgodno zavarovanje otroka odloči zaradi izplačila dnevne odškodnine in bolnišničnega nadomestila, če se je otrok poškodoval in ga je treba posebej oskrbovati. Kar je, odkrito povedano, v veliki večini primerov nesmiselno in pomeni le občutno podražitev. Ker gre pri otrocih večinoma za lažje poškodbe, zaradi katerih ne izostanejo od pouka, izplačilo dnevnega in bolnišničnega nadomestila bistveno ne vpliva na vaše prihodke. Zapomniti si morate tudi, da zavarovanje ne sme pomeniti vira zaslužka, ampak finančno varnost v primeru nezgode.

V zadnjem času se v sklopu ponudb zavarovalnic pojavlja tudi možnost nezgodne rente. Ta komponenta je smiselna z vidika, da lahko zavarovalnica prevzame del tveganja zavarovanja za primer invalidnosti oziroma trajno zmanjšane delovne sposobnosti. V tem primeru zavarovalnica izplačuje rento zavarovancu, namesto da bi si jo izplačeval sam iz odškodnine zavarovanja za trajno invalidnost. Je pa zaradi tega zavarovanje rente nekoliko dražje.

Pozorno preglejte ponudbo na trgu

V preteklosti je veljalo, da so individualna zavarovanja ugodnejša, če so priključena življenjskim. V praksi so posamezniki celo sklepali življenjska zavarovanja zato, da so si zagotovili cenejše nezgodno. To že takrat ni bilo najbolj smiselno, do danes pa je konkurenca na zavarovalniškem trgu postavila stvari na glavo. Danes je na trgu mogoče dobiti cenejša samostojna individualna zavarovanja brez dodatnih obveznosti. Ker pa zavarovalnice ponujajo predvsem produkte, ki so ugodnejši zanje, je treba takšna zavarovanja skrbno poiskati. To je najlaže storiti s pomočjo neodvisnega strokovnjaka, in ne pri zavarovalniškem okencu ali zavarovalnem agentu.

Menimo, da so se na trgu nezgodnih zavarovanj razmere spremenile, in smiselno je, kot pri naložbah, da vsakih nekaj let pregledate zavarovanja, kritja in predvsem cene.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.