Promo
Domov Finance 07. Julij 2017.

Koprski specialisti za kavcijska zavarovanja

Sebastijan Žlebnik
© Arhiv avtorja
Resnost posla lahko izvajalci tudi zavarujejo. Kako, smo povprašali predsednika uprave zavarovalne družbe CDA 40, d. d., Sebastijana Žlebnika.

Naročniki poslov, ne glede na to, ali gre za javna ali zasebna podjetja, so ob poslovanju z novim partnerjem običajno nezaupljivi, kajti zaupanje se tako v poslu kot v zasebnem življenju gradi počasi (in poruši v hipu). Zato zahtevajo, da jim izvajalec posla ponudi garancijo za primere, če bi šlo s poslom kaj narobe. V poslovnem svetu sta se kot instrumenta za zavarovanje resnosti posla uveljavila bolj znana bančna garancija in manj znano kavcijsko zavarovanje. Prav zadnje ima tako za naročnika kot izvajalca kar nekaj prednosti – tudi o teh smo se pogovarjali s Sebastijanom Žlebnikom, predsednikom uprave koprske družbe CDA 40 zavarovalnica, d. d.

CDA 40 je verjetno najmlajša zavarovalnica pri nas. Katera zavarovanja ponujate?

CDA 40 je edina slovenska zavarovalnica, specializirana za kavcijska zavarovanja. Ponujamo storitvene garancije, garancije za resnost ponudbe, dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

Kavcijsko zavarovanje? Tega izraza ne slišimo pogosto, zato bi vas prosili za kratko razlago o tem posebnem zavarovanju.

Kavcijsko zavarovanje krije in neposredno ali posredno jamči za izpolnitev obveznosti dolžnikov. V tem je primerljiv z bolj znanimi bančnimi garancijami.

V čem se razlikuje od bančne garancije, katere so njegove prednosti in slabosti v primerjavi z njo?

Kavcijsko zavarovanje je instrument, ki je popolnoma enak bančni garanciji. Njegova prednost v primerjavi z njo je, da se ne všteva v kreditni okvir podjetja pri banki, tako da lahko podjetje svoj garancijski okvir uporabi za financiranje poslovanja s pomočjo kreditov. V primerjavi z bančno garancijo nima nobenih slabosti, razen v primeru njihovega nepoznavanja upravičencev – naročnikov del, katerim je potem treba dokazovati njihovo primerljivost z bančno garancijo.

Ali ste edina zavarovalnica, ki ima takšno zavarovanje v svoji ponudbi?

Ne, tovrstno zavarovanje ima v svoji ponudbi še nekaj zavarovalnic, vendar je CDA 40 specializirana prav za kavcijska zavarovanja.

Kdo vse se obrača na vas?

Na nas se obračajo podjetja, ki želijo sodelovati na javnih razpisih, za katere se zahteva ustrezna finančna garancija, vse bolj pa tudi podjetja, ki se prijavljajo na razpise zasebnih organizacij.

Mladost ima svoje prednosti, pa verjetno tudi slabosti, še posebej ker nastopate na trgu, kjer so podjetja z dolgoletno tradicijo. Kako varni so vaši zavarovalniški produkti in kdo stoji za njimi?

Za našimi produkti stoji zavarovalnica, za njo pa več uglednih mednarodnih pozavarovalnic, ki dodatno zavarujejo naše izdane police. Pa tudi dejstvo, da je institucija registrirana kot zavarovalnica pod nadzorom državnega regulatorja, Agencije za zavarovalni nadzor, je pomembno jamstvo. Že v postopku ustanovitve morajo tako zavarovalnica kot njeni ustanovitelji, poslovodstvo in ključni zaposleni skozi več presoj primernosti in ustreznosti. Tudi po ustanovitvi so zavarovalnice podvržene rednemu in izrednemu nadzoru omenjene agencije, ki lahko po potrebi izreče ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih nepravilnosti.

Drugače kot pri nadzoru nekaterih drugih finančnih institucij, ki je v preteklosti očitno zatajil, se v obdobju, odkar imamo zavarovalniškega regulatorja v Sloveniji, še ni zgodilo, da bi nepravilnosti v zavarovalnicah imele za posledico neizplačilo zavarovalnin upravičencem ali potrebo po njihovi finančni sanaciji iz javnih sredstev.

Glavni instrument, ki upravičencem zagotavlja varnost, pa je kapital zavarovalnice, ki ne sme pasti pod zakonsko zahtevani minimum; ta je odvisen od obsega poslovanja in tveganj, ki jih zavarovalnica sprejema.

Kako slovenski trg sprejema kavcijska zavarovanja? Kje vidite največje zadržke?

Slovenija je tradicionalno bolj navajena bančnih garancij, zaradi česar se kavcijska zavarovanja počasneje uveljavljajo kot v nekaterih drugih državah.

Ali so ti zadržki upravičeni?

Nobenega razloga ni za slabšo uveljavljenost kavcijskih zavarovanj v primerjavi z bančnimi garancijami.

Kateri so trenutni izzivi CDA 40 in kako se soočate z njimi?

Največji izziv je prebiti začetne ovire, ki so posledica nepoznavanja družbe in nezaupanja vanjo. Ne nazadnje takšno fazo v razvoju doživijo vsa novoustanovljena podjetja v prvih letih svojega delovanja.

Kakšni so načrti za prihodnost?

Delovanje na enotnem evropskem zavarovalniškem trgu nam omogoča širitev poslovanja v tujino, zato lahko rečem, da je to ena od naših usmeritev za prihodnost. Pri tem bomo svoj posel najprej razširili v sosednje države.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.