Domov Finance 13. November 2017.

Furs odgovarja na pogosta »kriptovprašanja«

furs
© Jože Suhadolnik
Kako Finančna uprava Republike Slovenije gleda na kriptoevforijo?
  • Kakšna davčna obravnava velja za podjetja, ki zberejo sredstva, začetni kapital, s prvo izdajo žetonov – IPO?

Tokeni (kriptografski žetoni) v okviru ICO (initial coin offering) se za namene obdavčitve obravnavajo po splošnih določbah zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Davčna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb je dobiček, ki se ugotovi kot presežek prihodkov nad odhodki. Če zakon ne določa drugače, se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni po računovodskih pravilih.

  • Kdaj je trgovanje s kriptovalutami obdavčeno 
za fizične osebe in kdaj za 
pravne osebe?

Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem kriptovalut, na primer z bitcoinom in drugimi, se dohodnina ne plača. Glede obdavčitve pravnih oseb pa veljavni zakon o davku od dohodkov pravnih oseb nima konkretne oziroma izrecne določbe za davčno obravnavo dohodkov, povezanih s poslovanjem / trgovanjem z bitcoini. Glede na navedeno so za določanje davčne obravnave merodajna pravila za računovodstvo, konkretno, za določanje davčne osnove se priznavajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izda. Računovodska obravnava pri opisanem trgovanju/poslovanju ali v taki obliki je odvisna od okoliščin posameznega primera.

  • Dohodek, ki je obdavčljiv po zakonu o dohodnini (na primer plačilo za opravljeno storitev svetovanja), a ga fizična oseba ne doseže v evrih, temveč v bitcoinih, se obdavči kot tovrstni dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih v času, ko je dohodek prejet.
  • Dohodek, ki ga fizična oseba dosega v obliki bitcoinov pri kreiranju oziroma »rudarjenju«, se obdavči kot drugi dohodek po zakonu o dohodnini. Višina dohodka v evrih se določi upoštevaje vrednost bitcoina v evrih v času, ko je dohodek prejet.
  • Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem bitcoinov, se dohodnina ne plača.
  • Dobiček iz poslov trgovanja z bitcoini ali dohodek iz »rudarjenja«, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti, se obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah zakona o dohodnini.
  • Pri pravnih osebah so za določanje davčne obravnave merodajna pravila za računovodstvo, konkretno, za določanje davčne osnove se priznavajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izda.

bitcoin računalnik kriptovaluta digitalizaija tehnologija | Author: Unsplash Unsplash

  • Kdaj se trgovanje s kriptovalutami razume kot dejavnost, ki zahteva plačilo davka od dejavnosti, in kdaj ne?

Pri fizični osebi, ki kupuje ali kako drugače pridobiva kriptovalute (na primer rudari), z namenom njihove nadaljnje prodaje in če so izpolnjeni pogoji, kot so trajno oziroma kontinuirano in neodvisno oziroma samostojno delovanje, se šteje, da oseba opravlja dejavnost, s katero ustvarja dohodke. Dobiček iz poslov trgovanja z bitcoini ali dohodek iz »rudarjenja«, ki ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz zakona o dohodnini, se obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah zakona o dohodnini.

  • Kako se registrira podjetje, ki se ukvarja z razvojem tehnologije veriženja blokov? Pod katero klasifikacijo sodi?

Registracija se opravi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah pri pristojnem registrskem organu, to je sodni register oziroma poslovni register. Poslovni subjekt sam izbere dejavnost, ki jo bo opravljal, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki se uporablja za razvrščanje poslovnih subjektov po dejavnosti v Poslovnem registru Slovenije, katerega nosilec je Ajpes.

Komentarji
Komentirajte

Za komentiranje se je potrebno prijaviti. Če še nimate uporabniškega računa, se lahko hitro in enostavno registrirate. Po registraciji se lahko vključite v razpravo.